BMD Advies: Training Arbocoördinator/Preventiemedewerker in Tilburg

BMD Advies organiseert een vierdaagse training Arbocoördinator/Preventiemedewerker. Het doel van deze training is vertrouwd raken met alle relevante Arbo-onderwerpen.

BMD 2

Tijdens de training Arbocoördinator/Preventiemedewerker komt de rol van de Arbocoördinator/Preventiemedewerker expliciet aan de orde. Daarnaast worden thema’s als wet- en regelgeving, Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), Arbomanagement, aansprakelijkheid, verzuimbeleid en veiligheidsbeleid behandeld.

De Arbocoördinator of preventiemedewerker is inmiddels een begrip in Arbo-land, de functie krijgt steeds meer ‘body’. De Arbocoördinator/Preventiemedewerker draagt samen met de andere Arboprofessionals zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers. Hiermee kan onder andere uitval van mensen, als gevolg van door werk veroorzaakte ongevallen of ziekte, worden voorkomen.

Ook zijn er steeds meer Arbocoördinatoren en Preventiemedewerkers nauw betrokken bij het vormgeven van het arbobeleid. Gedegen kennis en informatie is natuurlijk onontbeerlijk om een goede invulling te kunnen geven aan deze belangrijke functie.

Onderwerpen
- Europese en nationale arbo-wetgeving;
- Risico-inventarisatie en -evaluatie inclusief plan van aanpak;
- Aansprakelijkheid;
- Actorenanalyse;
- Arbobeleid (ISO 45501);
- Ongevallenanalyse;
- BHV-beleid;
- Werken met beeldscherm, in besloten ruimte en op hoogte;
- Werken met en opslag gevaarlijke stoffen;
- Communicatie en leiderschap.

Datum en tijd
Dinsdag 1, 8 en 29 oktober en 5 november van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Kosten
De kosten voor deze training bedragen 1215 euro excl. btw per deelnemer.

Locatie
BMD Advies Zuid-Nederland
Dr. Hub van Doorneweg 89
5026 RB Tilburg

Meer informatie en aanmelden
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Pieter Diehl, telefoonnummer: 013-8000300. Je kunt je ook aanmelden voor deze training.