Inspiratiesessie Wissenraet Van Spaendonck Conflictbeheersing en Geschilbeslechting in Tilburg

In samenwerking met Bestuurderscentrum organiseert Wissenraet Van Spaendonck op 7 februari de inspiratiesessie 'Conflictbeheersing en Geschilbeslechting'. Tijdens deze inspiratiesessie gaan Giel Schikhof en Roelf van Run in op diverse manieren waarop een organisatie kan voorkomen dat conflicten en klachten leiden tot een ‘uitslaande brand’ met een groot negatief effect.

Wissenraet

‘Waar gehakt wordt vallen spaanders’, ‘Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt’. Je kent deze spreekwoorden allemaal en toch lijkt het er soms op dat je de werkelijkheid ontkent. Dat iedereen die bij mij is aangesloten professioneel werkt, dat hebben we immers afgesproken. Dat er dus nooit fouten worden gemaakt en er dus nooit een boze klant of belanghebbende klaagt over ons product of dienstverlening. Toch spreken de feiten dat tegen. Is dat erg? Nee, integendeel. Niet voor niets luidt een van de lijfspreuken van Richard Branson, oprichter van Virgin: ‘A complaint is a chance to turn a customer into a lifelong friend.’ Een klacht is een gratis advies en stelt een professionele organisatie in staat te leren van haar fouten en haar dienstverlening te verbeteren.

Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. De organisatie moet daar wel op ingericht zijn. Bedenk bovendien dat aan het omgaan met klachten het voorkòmen van klachten of conflicten voorafgaat. Conflictbeheersing en geschilbeslechting zijn twee zijden van dezelfde medaille.

Tijdens deze inspiratiesessie komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Nut en noodzaak van een strategie van conflictbeheersing
- Conflictbeheersing in operationele zin
- Een eigen regeling voor de behandeling van klachten opstellen
- Inzet van mediation of het civiele recht

Datum en tijd
Donderdag 7 februari van 15.30 uur tot 18.00 uur.

Programma
15.00 uur Ontvangst
15.30 uur Kennismaking
15.45 uur Conflictbeheersing, theorie en praktijk
16.30 uur Geschilbeslechting, theorie en praktijk
17.00 uur Inhoudelijke en interactieve discussie
18.00 uur Borrel

Locatie
Van Spaendonck Ondernemershuis
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor deze inspiratiesessie.