Masteropleiding in Onderwijsvernieuwing van Corinor

Corinor organiseert een opleiding tot persoonlijk-, pedagogisch- en didactisch (jongeren)coach. Deze opleiding is bedoeld voor alle docenten/leerkrachten en schoolleiders die zich bezighouden met de ontwikkeling van een kind. Die geloven in onderwijsvernieuwing waarbij er wordt gekeken naar de belangen van het kind.

Corinor

Past het huidige onderwijssysteem nog bij de maatschappij van de toekomst? Zie jij ook dat leerlingen anders reageren op de lessen van nu dan een aantal jaren geleden? Voel jij dat het tijd is voor verandering? Maar hoe maak je kinderen bewust van hun eigen kracht en hoe speel jij op een prikkelende en uitdagende manier in op de behoefte en drijfveren van de leerling? Bij de MOVE, Masteropleiding in Onderwijsvernieuwing, ligt de focus op ontwikkelen en verbinden met je leerlingen vanuit eigen passie, plezier en kracht voor het onderwijsvak. Geen focus op kennis, en ook niet hoe je vandaag moet lesgeven. Maar juist hoe je zelf innoveert en de juiste onderwijsmethoden zelf ontwikkelt en vernieuwt, passend bij de behoeftes op dat moment zodat ook jij klaar blijft voor de toekomst. Voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs draagt deze post-hbo-opleiding bij aan jouw verbreding en verdieping, en geeft jou voldoende bagage om een duurzame en waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de leerling. 

Na deze opleiding, heb jij de tools om vorm te geven aan het (vernieuwde) onderwijs binnen jouw school en ben je een inspirerende coach voor je leerlingen en collega’s.

 • Je verhoogt je eigen invloedssfeer en leert zelf keuze maken en begeleidt anderen hierin.
 • Je verhoogt je pro-activiteit, neemt initiatieven en creëert doorbraken in het onderwijs.
 • Je bent in staat om over persoonlijke belemmeringen heen te stappen en zelf startend in beweging te komen.
 • Je beschikt over coaching vaardigheden waarmee je in staat bent om effectief leerlingen te coachen en ontwikkel coaching toe te passen door de leerling te laten ontwikkelen vanuit zijn innerlijk kompas.
 • Je bent in staat een veilige leer- en ontwikkelomgeving voor elke leerling te creëren.
 • Je weet op welke manier jij professioneel kan helpen, faciliteren en gidsen.
 • Je zet een gewoonte of (gedrags)probleem om in vaardigheden en kansen.
 • Je communiceert met een diepere verbinding met de leerling en de ouders.
 • Je ontwikkelt het zelfvertrouwen van de leerling en dat van jezelf.

Deze interactieve Masteropleiding bestaat uit 6 modules

Module 1: Persoonlijk leiderschap
In de eerste module ligt de focus op jou. Wanneer je met jongeren werkt is het essentieel om inzicht in jezelf en in je eigen handelen te hebben.

Module 2: Inleiding tot potentieel ontwikkeling bij jongeren
Deze module biedt een theoretische ontdekkingsreis naar de jongeren en hun ontwikkeling.

Module 3: Het ontdekken van de essentie bij jongeren
Een ervaringsgerichte module waarin, aan de hand van een scala methoden en technieken, (gedrags-) patronen, stijlen en basisbehoeften bij de jongeren worden ontdekt.

Module 4: Het tot ontwikkeling brengen van de essentie van jongeren
‘Iedereen wil best veranderen, maar niet veranderd worden’ is de basisslogan voor deze module. In deze module ligt de focus op de voorbereiding in de praktijk.

Module 5: Procesgerichte aanpak voor het begeleiden van groepen in het onderwijs
In deze module staan groepsdynamica en klassenmanagement centraal. Ook ontdek je hoe je groepsgerichte interventiemethodieken effectief inzet in de onderwijspraktijk.

Module 6: Onderwijsvernieuwing in de praktijk; het zelfstandig toepassen
Je gaat onder begeleiding aan de slag met een afstudeeropdracht in navolging van eerdere praktijkopdrachten. De opdrachten worden hierbij afgestemd op jouw behoefte.

Erkenning van het diploma

 • Diplomering leidt tot inschrijving in het wettelijk erkende post-HBO-register van CPION.
 • Na deze masteropleiding kun je door de NOBCO worden geregistreerd als beroepscoach.
 • Dit leidt tot een European Individual Accreditation (EIA) bij de European Mentoring & Coaching Council (EMCC).
 • Diplomering leidt tot puntenwaardering in het schoolleidersregister.

 

Datum en tijd
7 november 2019 t/m 13 juni 2020
Donderdag 7 november 2019: 09.30 – 17.30 uur
Donderdag 28 november 2019: 09.30 – 17.30 uur
Donderdag 12 december 2019: 09.30 – 17.30 uur
Donderdag 9 januari 2020: 09.30 – 17.30 uur
Donderdag 23 januari 2020: 09.30 – 17.30 uur
Donderdag 13 februari 2020: 09.30 – 17.30 uur
Donderdag 12 maart 2020: 09.30 – 17.30 uur
Donderdag 26 maart 2020: 09.30 – 17.30 uur
Donderdag 16 april 2020: 09.30 – 17.30 uur
Donderdag 4 juni 2020: Afstuderen
Zaterdag 13 juni 2020: Diplomering

Locatie
Hoeven

Kosten
De opleidingskosten voor deze 10 dagen durende post-hbo erkende Masteropleiding in Onderwijsvernieuwing bedragen 5.975 euro incl. verblijfkosten, boeken, readers en afstudeerkosten. De opleidingskosten voor de post-hbo-opleiding zijn, zowel voor particulieren, bedrijven als instellingen, vrij van byw conform de CRKBO-erkenning van Corinor.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven voor de opleiding via: www.corinor.nl/inschrijven-opleiding-de-move