Station 88 - ONDERNEMERSTAFEL

Deze ondernemerstafel wordt aangeboden door de partners van station 88, HKB Advies Tilburg & Leerwerkloket Midden-Brabant! Deze workshop bestaat uit twee dagdelen op 9 september & 14 oktober van 16.00 – 18.00 uur, schrijf je snel in!

Station 88

Tijdens deze tweedelige interactieve ondernemerstafel, brainstormen ze over welke lessen jij geleerd hebt tijdens de coronacrisis. Samen met andere ondernemers spar je over de uitdagingen die jij hebt getrotseerd tijdens deze crisis. Wat kunnen we hiervan leren en hoe zetten we dit in om onze organisaties sterker te maken en door te ontwikkelen? 

Waar liggen de ontwikkelpunten binnen jullie organisaties en hoe zorg je ervoor dat je met deze lessen de weerbaarheid en het aanpassingsvermogen binnen jouw organisatie kan versterken? 

De gemeenschappelijke ontwikkeldoelen die hieruit volgen worden in de volgende workshop verder uitgewerkt.

Programma
9 september 2021 – Dagdeel 1

  • We starten met een sparringsessie, waarin we onze ervaringen delen die we op hebben gedaan tijdens de coronacrisis. 
  • Welke bedrijfsmatige en organisatorische effecten heeft de coronacrisis gehad op jouw organisatie, jouw medewerkers en jou als ondernemer?
  • Aan het einde van de eerste sessie bepalen we samen met de groep een aantal gezamenlijke ontwikkeldoelen & concrete casussen.

 14 oktober 2021 – Dagdeel 2

  • Tijdens het tweede dagdeel gaan we aan de slag met de casussen.
  • Hoe kunnen we elkaar ondersteunen bij het behalen van de ontwikkeldoelen?
  • Welke ondersteuning heb jij nodig om je organisatie te ontwikkelen.

Locatie
Station 88
Burgemeester Brokxlaan
5041 SB Tilburg