Van Gelder Advocaten organiseert Masterclass 'De privacy van de werknemer'

Op donderdag 12 april 2018 organiseert Van Gelder Advocaten een Masterclass 'De privacy van de werknemer' in Gilze.

Van Gelder

Aanleiding
Privacy is een hot item. Zeker nu over enkele weken de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt. Deze wet heeft ook gevolgen voor jouw personeelsbeleid. Ga je als werkgever niet op de juiste wijze om met de privacy van jouw werknemers, dan riskeer je hoge boetes. Hoog tijd om je te verdiepen in de privacy van de werknemer en de hiermee samenhangende verplichtingen voor de werkgever.

Wat komt aan bod?
Tijdens de Masterclass 'De privacy van werknemers' gaat mr. Adriënne van Geel in op de privacyrechten van werknemers op grond van de AVG en overige wetgeving. Tijdens deze masterclass zullen o.a. de volgende vragen worden behandeld:

  • In hoeverre mag de werkgever zich mengen in privékwesties van haar werknemers? Hoe moet een werkgever omgaan met de privacy van werknemers in situaties die betrekking hebben op de (ongezonde) levensstijl van werknemers of alcohol- en/of drugsgebruik?
  • Hoe kunnen werkgevers omgaan met de vervagende grenzen bij werknemers tussen werk en privé?
  • Welke privacyregels gelden bij zieke werknemers? Mag de werkgever in de mailbox kijken van een zieke werknemer? Wat zijn de bewaartermijnen bij ziekte? Hoe om te gaan met aanstellingskeuringen?
  • Wat zijn de rechten en verplichtingen van werkgevers bij het controleren van werknemers met behulp van cameratoezicht en controle van internet-, telefoon- en e-mailgebruik? Hoe zit het met track and trace systemen in de auto van werknemers? 
  • Hoe zit het privacyrechtelijk gezien met het screenen van potentiële werknemers?
  • Welke verplichtingen vloeien uit de AVG voort met betrekking tot werknemers en werknemersgegevens?

Programma
07.30 uur   ontvangst met ontbijt
08.00 uur   aanvang Masterclass
09.30 uur   einde Masterclass (gelegenheid tot napraten)
Locatie:      Van der Valk Hotel Gilze - Tilburg
                 Klein Zwitserland 8 te Gilze
Kosten:      deelname aan de Masterclass is kosteloos

Heb je een actuele casus rondom privacy van de werknemer, stuur dan een e-mail naar secretariaat@vangelderadvocaten.nl. Indien jouw casus aansluit bij het onderwerp van deze masterclass, zullen zij deze (geanonimiseerd) behandelen tijdens de masterclass.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door hier te klikken.