BMD Advies: Online training Arbocoördinator/Preventiemedewerker

BMD Advies organiseert een vierdaagse online training Arbocoördinator/Preventiemedewerker. Het doel van deze training is vertrouwd raken met alle relevante Arbo-onderwerpen. Juist ten tijde van het coronavirus is het voor bedrijven een goede zet om een Preventiemedewerker in huis te hebben die weet hoe de veiligheid wordt bewaard en wat te doen bij de herstart na de lockdown!

BMD 2

Tijdens de online training Arbocoördinator/Preventiemedewerker komt de rol van de Arbocoördinator/Preventiemedewerker expliciet aan de orde. Daarnaast worden thema’s als wet- en regelgeving, Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), Arbomanagement, aansprakelijkheid, verzuimbeleid en veiligheidsbeleid behandeld.

De Arbocoördinator of preventiemedewerker is inmiddels een begrip in Arbo-land, de functie krijgt steeds meer ‘body’. De Arbocoördinator/Preventiemedewerker draagt samen met de andere Arboprofessionals zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers. Hiermee kan onder andere uitval van mensen, als gevolg van door werk veroorzaakte ongevallen of ziekte, worden voorkomen.

Ook zijn er steeds meer Arbocoördinatoren en Preventiemedewerkers nauw betrokken bij het vormgeven van het arbobeleid. Gedegen kennis en informatie is natuurlijk onontbeerlijk om een goede invulling te kunnen geven aan deze belangrijke functie.

Onderwerpen
- Europese en nationale arbo-wetgeving;
- Risico-inventarisatie en -evaluatie inclusief plan van aanpak;
- Aansprakelijkheid;
- Actorenanalyse;
- Arbobeleid (ISO 45501);
- Ongevallenanalyse;
- BHV-beleid;
- Werken met beeldscherm, in besloten ruimte en op hoogte;
- Werken met en opslag gevaarlijke stoffen;
- Communicatie en leiderschap.

Datum en tijd
Woensdag 13, 20 en 27 mei en 3 juni van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Kosten
De kosten voor deze training bedragen 500 euro excl. btw per deelnemer.

Locatie
Online. Je ontvangt een korte handleiding voor Microsoft Teams en het deelnemen aan de videoconferentie. 

Meer informatie en aanmelden
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Pieter Diehl, telefoonnummer: 013-8000300. Je kunt je ook aanmelden voor deze training.