Training Privacy van Eerlijkmetrecht in Den Bosch

De privacywetgeving verandert per 25 mei, als de AVG van toepassing wordt. Niet alleen de privacywetgeving zelf verandert, ook de boetes die de AP kan opleggen worden fors verhoogd. Het is dus van groot belang je daarop voor te bereiden. Tijdens deze training leer je hoe je je aan de regels van de AVG houdt en hoe je dus de oplegging van een hoge boete kunt voorkomen.

Eerlijkmetrecht

Tijdens de training komen diverse onderwerpen aan bod:
- Verwerkt mijn onderneming persoonsgegevens?
- Is de AVG van toepassing?
- Verwerk ik bijzondere persoonsgegevens en zo ja, hoe houd ik mij dan aan de regels?
- Wat betekent de inwerkingtreding van de AVG voor mijn onderneming?
- Wat moet ik doen als de verwerking van persoonsgegevens uitbesteed aan een ander? Of als ik ze opsla in de cloud?
- Wat is een datalek en hoe moet ik deze melden?
- Welke sancties gelden onder de AVG en hoe kan ik deze voorkomen?

Datum en tijd
Dinsdag 20 februari van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Programma
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Start training
17.00 uur Einde training

Locatie
Eerlijkmetrecht
Parade 18
5211 KL ‘s-Hertogenbosch

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.

Aanmelden
Aanmelden kan via e-mail onder vermelding van Training Privacy.