BMD-Netwerkbijeenkomst Corona: waar staan we nu?

Deze bijeenkomst staat in het teken van gezamenlijk terugblikken, evalueren en het uitwisselen van ervaringen.

BMD Advies Umbraco

Waar liep u tegenaan, wat kwam u tekort en wat moet u nog doen om voorbereid te zijn op een eventuele opleving van het virus of een nieuwe calamiteit. Hoe moet u de beheersmaatregelen aanpakken? Moet u de coronaanpak evalueren in uw bedrijf? Moet u uw RI&E wel aanpassen? Waar zitten de risico’s.

De overheid heeft inmiddels aan alle bedrijven, waar de kans op blootstelling aan besmettingsgevaar bestaat (dus geen ziekenhuizen), gevraagd om een coronaprotocol op te stellen. Met dit protocol laten ondernemers zien welke beheersmaatregelen zij hebben genomen om hun medewerkers en bezoekers te beschermen tegen het besmettingsgevaar van het coronavirus.

Bij het opstellen van een protocol is het ook goed om eens te evalueren hoe u ten aanzien van het corona virus heeft gehandeld? En wat kunt u verbeteren bij eventuele uitbreken van een nieuwe pandemie.

Is er inmiddels voldoende gelegenheid om de handen te wassen, hoe gaat u goed om met desinfecteringsmateriaal, beschikt u over de juiste en voldoende beschermingsmiddelen? 

Het BMD-Netwerk leent zich er bij uitstek voor om van elkaar te leren. Hoe gaan uw collega’s om met bijvoorbeeld de 1,5 m regel? Maar ook, hoe zorgt u ervoor dat het handdesinfecteringsmateriaal niet juist een besmettingsbron gaat vormen?

Datum: 24 september 2020
Tijd: Tussen 8.00 en 9.00 uur
Locatie: We weten nog niet of het mogelijk is om de BMD Netwerkbijeenkomst over Corona: waar staan we nu? op het kantoor in Tilburg te organiseren. Begin september weten we wellicht meer.

Pieter Diehl van BMD Advies, zorgt voor de inhoud van deze online netwerkbijeenkomst.

Bent u enthousiast? Hier kunt u zich aanmelden voor deze netwerkbijeenkomst

Vragen of delen eigen ervaring
Heeft u vragen of een ervaring opgedaan die bij kan dragen aan de bijeenkomst, dan kunt u die mailen naar pieter.diehl@bmdzuid.nl. Een andere mogelijkheid is om uw vraag of ervaringen toe te voegen bij opmerkingen in het aanmeldingsformulier.