Improvement Profs: Optimalisatie van teameffectiviteit in Terheijden

Op woensdag 31 oktober 2018 van 14.00 - 17.00 uur organiseert Improvement Profs een trainging Optimalisatie van teameffectiviteit in Terheijden met aansluitend een netwerkborrel.

Improvement

In de optimale situatie presteren medewerkers optimaal en krijgen ze energie van hun werk. Hoe meer energie je van iets krijgt, des te meer plezier of voldoening je ervaart en des te meer werk je kunt verzetten. Echter soms verliezen we energie. Wat blijkt: energiewinst en -verlies zijn meetbaar en snel beïnvloedbaar! De ervaring leert dat veel teams met het Spectrumtraject® in korte termijn veel energiewinst behalen en beter presteren.

Het Spectrumtraject
Het Spectrumtraject® is een verbetertraject waarbij gestart wordt met een Spectrum Energiemeting®. Hierin geven medewerkers aan waar zij energie op winnen of verliezen en ook de mate van urgentie waarin zij dit veranderd willen zien. Gedurende praktische teamsessies, waarin reflecterend leren voorop staat, krijgen teamleden direct handvatten om zelf tot de gewenste verbetering over te gaan.

Door de opzet van het verbetertraject motiveren teamleden zichzelf én elkaar om op constructieve wijze te veranderen. Er wordt draagvlak gecreëerd, doordat teamleden vanaf de start van het traject in de metingen zélf de vinger op de zere plek(ken) leggen en zélf de urgentie en prioriteiten van gewenste verandering aangeven. Door praktische handvatten en direct zichtbaar resultaat, worden teamleden steeds enthousiaster om zelf door te pakken en de gewenste resultaten te realiseren. Door de metingen zijn de verbeteringen die geboekt worden met het Spectrumtraject, zowel tijdens en na afloop van het traject, kwantificeerbaar.

Training ‘Verschil in focus: positie/prestatie/relatie’
Veel energieverlies komt voort uit miscommunicatie en door misinterpretaties. Deze zijn voorspelbaar en te voorkomen met deze training. Daarom maakt deze training vaak onderdeel uit van het Spectrumtraject. Ga naar de agenda van www.improvementprofs.com voor de uitgebreide beschrijving van deze training.

Wetenschappelijk onderbouwd
Uit onderzoek van Cees van der Zwan (04-2017) blijkt dat de enige interventies om teamenergie positief te beïnvloeden, interventies zijn gebaseerd op reflectie en zelfreflectie. Bij veel bedrijven wordt geëvalueerd, maar niet gereflecteerd. Het Spectrumtraject maakt gebruik van het Prismamodel® waarbij reflecterend leren voorop staat.

Inhoud van de workshop
> Energie, wat is het en wat kun je ermee?;
> Het Spectrumtraject en Spectrum Energiemeting;
> Jij meet jouw energie o.b.v. een door jou gekozen onderwerp;
> Plenaire terugkoppeling van de Spectrum Energiemeting;
> Uitleg van het Prismamodel;
> Een business case uit de praktijk;
> De wetenschappelijke onderbouwing;
> Inleiding in de training ‘Verschil in focus: positie/prestatie/relatie’;
> Na afloop van de workshop is er gelegenheid om te netwerken.

Resultaat van het Spectrumtraject
Het resultaat van het Spectrumtraject is dat de teamleden:
> hun eigen verantwoordelijkheid nemen;
> minder klagen, afschuiven en beschuldigen;
> gemotiveerd en resultaatgericht werken;
> hun zelfoplossend vermogen vergroten;
> constructief en oplossingsgericht denken;
> zorgen voor optimalisering van processen;
> zorgen voor effectievere vergaderingen;
> zelf zorgen voor verbetering van werksfeer.

Met als positieve resultaten:
> minder fouten en minder klachten;
> hogere arbeidstevredenheid en een betere sfeer;
> efficiëntere bedrijfsvoering;
> reductie van tijd en kosten op diverse gebieden;
> betere prestaties en bedrijfsresultaten.
De resultaten zijn direct na de training en/of de eerste bijeenkomst van het Spectrumtraject zichtbaar en meetbaar.

Voor: Directeuren, managers, P&O-adviseurs
Datum: Woensdag 31 oktober 2018
Locatie: Improvement Profs, Markstraat 29, 4844 CN in Terheijden (bij Breda)
Tijd: Inloop 13.30 uur, start 14.00 uur, eind 17.00 uur en aansluitend een netwerkborrel.

Meer informatie: Wim Vrolijk: wim@improvementprofs.com | +31(0)6 - 54 903 580 | www.improvementprofs.nl

Eén tot twee weken na de workshop nemen zij vrijblijvend contact op om een afspraak te maken.