< Terug naar alle leden

Autolease Midden Nederland Branche: Mobiliteit, transport & logistiek, Lease

Bedrijfsomschrijving

Bij Autolease Midden Nederland staat MVO hoog in het vaandel. Samen werken aan een betere leefomgeving. Met dit uitgangspunt in gedachten is ons MVO-plan 2016/2017 ontwikkeld.

Autolease Midden Nederland B.V. en De Waal Autoverhuur B.V. hebben zich eind 2016 succesvol laten certificeren voor de MVO Prestatieladder niveau 3! Door deze certificering is ons duurzaamheidsbeleid verder geconcretiseerd, waardoor wij nog beter in staat zijn dit richting onze relaties te vertalen. Ook hebben wij ons in 2016 laten certificeren voor kwaliteit op basis van ISO9001:2015. Lees hier meer over MVO Prestatieladder niveau 3.

Medewerkers ALMN
Een goed advies uitbrengen is alleen mogelijk wanneer men over voldoende kennis beschikt. Om onze medewerkers zo goed mogelijk te laten functioneren binnen onze organisatie stellen wij functieprofielen op met daarin duidelijke competenties en een helder opleidingsplan. Ook maakt MVO een vast onderdeel uit van ons werkoverleg. Mede hierdoor blijven onze medewerkers tevreden, waardoor het personeelsverloop bij ons bedrijf klein is. Dit uit zich in een langdurig dienstverband met een minimum van 3 jaar.

Privacy
Bij ALMN gaan we zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. Om de privacy van onze klanten, berijders en medewerkers te waarborgen hebben we technische maatregelen genomen in onder andere de vorm van beveiligde verbindingen (SSL-certificaten) en hebben onze medewerkers alleen toegang tot gegevens na aanmelding op onze systemen met een persoonlijke toegangscode. We gaan in kaart brengen over welke gegevens we beschikken, hoe we deze op een zorgvuldige manier kunnen (blijven) verwerken en welke risico’s we daarbij lopen. Dit gaan we doen door middel van een privacy impact analyse.

Milieubarometer
De milieubarometer mag in ons MVO-plan natuurlijk niet ontbreken. Ondanks dat we bewust bezig zijn met ons energieverbruik en CO2 uitstoot valt er nog steeds winst te behalen. Derhalve zullen we op basis van een 0-meting van ons huidige verbruik bepalen wat onze doelstelling voor de komende jaren gaat worden.

CO2-reductie wagenparken
Het adviseren van klanten met betrekking tot de verduurzaming van wagenparken doen we door het aanbieden van gerichte managementinformatie, Free to go, FuelCostSaving en leasevormen zoals de vakantieauto. MVO wordt/is een vast onderdeel op de agenda bij externe overleggen met onze klanten. ALMN wil hierin het goede voorbeeld geven en stoot met haar eigen wagenpark gemiddeld minder dan 85 gram CO2 per kilometer uit.

Betrokkenheid gemeenschap
Het ondersteunen van maatschappelijke organisaties, verenigingen en goede doelen is erg belangrijk voor ALMN. Ons partnership met het Jeugdsportfonds in de regio Rivierenland onderstreept dit. Op deze manier helpen wij jaarlijks 50 kinderen aan het sporten, die hier anders de middelen niet voor zouden hebben. Naast ons partnership met het Jeugdsportfonds hebben wij ook een samenwerking met Bever/Maatwerklease, waarbij wij leasing aanbieden voor bijvoorbeeld rolstoelvervoer. Wij streven naar langdurige en duurzame partnerships met onze bestaande relaties. Niet voor niets is ons motto: ‘‘Mensen maken leasing’’.

Heeft u vragen over ons MVO-beleid of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.


Contactgegevens
Marconistraat 12
4004 JM Tiel
T: 0344-638057
I: Website

Business facts
Medewerkers: 25 - 50
Oprichtingsjaar: -
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -