< Terug naar alle leden

ANDARA kwaliteit-milieu-veiligheid Branche: ICT & Telecommunicatie, Consultancy

Bedrijfsomschrijving

Wie zijn wij?
ANDARA is een klein adviesbureau, opgericht door Anneliek Keurentjes, dat diensten levert op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Door een persoonlijke en no-nonsens benadering, kunnen wij u heel gericht adviseren en passende oplossingen bieden.

De naam
ANDARA staat voor de afkorting van de namen van de kinderen van de oprichter.

ANDARA is ook een lavaglas dat voorkomt in een aantal mooie, heldere kleuren. De blauwe maakte op mij het meeste indruk. Vandaar de blauwe bedrijfskleur.

Maar dat is niet alles:
Andare betekent in het Itaiaans 'er voor gaan'. En dat is juist zo toepasselijk. Alle drie onze specialisaties, kwaliteit, milieu en veiligheid, zijn pas goed ingebed in een organisatie en in de bedrijfsprocessen als ze onderdeel zijn van de dagelijkse werkzaamheden. Maar zonder daar regelmatig bij stil te staan, kunnen deze aspecten wel eens uit het oog verloren raken. Dat is iets wat we niet willen.

Wat we wel willen is:

Goede kwaliteit: een tevreden klant door het leveren van goede en eerlijke producten en diensten.
Aandacht voor het milieu: ervoor zorgen dat ook onze kinderen en kleinkinderen voort kunnen leven in een mooie en gezonde wereld.
Een veilige werksituatie: 's avonds veilig terug naar huis keren om van het leven te kunnen genieten.

Contact
Neem voor informatie of een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek gerust contact met ons op.

Advies en begeleiding
Onze advisering en begeleiding is verdeeld in de volgende onderwerpen:
Managementsystemen
· Opzet en implementatie (ISO 9001, ISO 14001, VCA, OHSAS 18001, SIKB BRL 7000, diverse branche specifieke normen)
· Onderhoud van uw managementsysteem
· Uitvoeren van interne audits, externe audits en levenciersaudits
Projectbegeleiding en –ondersteuning algemeen
· Uitvoeringsprojecten in de civiele, infra- en bouwsector
· Veiligheidskundige (HVK)- en milieukundige begeleiding
· Opstellen van risico-inventarisaties en milieuaspectenregisters
· Opstellen van werkplannen, zoals Veiligheids- en Gezondheidsplannen, milieubeheerplannen, kwaliteitsplannen, calamiteitenplannen
· Kwaliteitsbewaking
· Instructie van personeel, zie hiervoor de tab opleiding
Projectbegeleiding en –ondersteuning bodem
Aanvullend op Projectbegeleiding en –ondersteuning algemeen:
· Beoordelen bodemonderzoeksrapporten
· Veiligheidskundige begeleiding van bodemsaneringen (HVK)
· Opstellen van specifieke werkplannen voor bodemsaneringen/werken in verontreinigde grond
Vergunningen
· Begeleiding van vergunningentrajecten
· Opstellen van diverse vergunningaanvragen

Opleiding
Wij verzorgen diverse opleidingen, trainingen en instructies. Dit kunnen standaard opleidingen zijn, verplicht voor uw vakgebied, maar ook gerichte instructies specifiek voor uw bedrijf. Standaard of specifiek: door gebruik te maken van zoveel mogelijk bedrijfseigen voorbeelden en materialen wordt iedere cursus echt van u.

Afhankelijk van uw wensen doen wij dit bij u op locatie of zorgen wij voor een geschikte ruimte.

Begeleiding moeilijk lerende medewerkers

Goed geschoold of ongeschoold: medewerkers zijn het kapitaal van uw bedrijf. Helaas is gemakkelijk leren niet voor iedereen weggelegd. Indien gewenst, verzorgen wij aangepaste trainingen voor moeilijk lerende medewerkers. Dit kan individueel of in een kleine groep. Het lesmateriaal wordt dan aangepast en een examen kan mondelijk afgenomen worden. Vraag naar de mogelijkheden.


Cursussen

· Basisveiligheid VCA (B-VCA)

· Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)

· Veilig werken langs de weg

· Veilig werken met asbestcementleidingen

· Hygiënisch werken in de waterdistributie

· Operationeel medewerker verontreinigde grond (OPM)

· Deskundig Leidinggevende Projecten verontreinigde grond (DLP)

· Interne auditor kwaliteit, milieu of veiligheid

· Bedrijfsspecifieke cursussen

Neem voor nadere informatie en invulling van uw wensen contact op


Contactgegevens
Jan van Ingenstraat 1
5397 LP Lith
T: 06-10690404
I: Website

Business facts
Medewerkers: < 5
Oprichtingsjaar: 2010
Vestigingen: -
Jaaromzet: -