< Terug naar alle leden

KplusV Branche: ICT & Telecommunicatie, Consultancy

Bedrijfsomschrijving

Wij ontwikkelen oplossingen.
Voor ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen creëren we kansen voor maatschappelijk en economisch succes. Zo bouwen we aan een duurzame, sociale en innovatieve toekomst.

Verschil zien, verschil maken

Ondernemers
Je bent succesvol als mkb ondernemer of bouwt aan het succes van jouw start-up of scale-up. Werken in je bedrijf kun je als geen ander.

Maar jouw ambities gaan verder. Je hebt een doel voor ogen dat je wilt bereiken. Dat betekent ook werken aan jouw bedrijf, leidend tot het juiste resultaat. Daar kun je hulp en expertise bij gebruiken en daar komen wij in beeld.

Wij helpen startende en gevestigde ondernemers met het werken aan hun bedrijf.

Overheden
De publieke sector heeft een aanjagende rol in het vinden en realiseren van oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Als initiator, supporter, organisator en financier. Wij laten publieke organisaties excelleren in deze rollen. Als adviseur, kwartiermaker, programmamanager of gids. We verbinden overheden en bedrijven, zodat zij het beste uit elkaar te halen. Liefst in een publiek-privaat ecosysteem. Zodat slimme oplossingen ontstaan die maatschappelijk van betekenis zijn.

Financiers
Als publieke of private financier heb je, door de juiste inzet van kapitaal, impact op het werkend krijgen van oplossingen voor transitievraagstukken. Met onze expertise dragen wij daar graag aan bij. Dat doen we door publiek en privaat geld doeltreffend in te zetten en de effectiviteit van financiële instrumenten te evalueren en bij te sturen. Ook brengen we vraag naar en aanbod van kapitaal bij elkaar. Zodat jouw duurzame, sociale en innovatieve initiatieven succesvol kunnen groeien.

Onderwijs- en kennisinstellingen
De rol van onderwijs- en kennisinstellingen is essentieel in de transitie naar een duurzame, sociale en innovatieve toekomst. Bijvoorbeeld door naast leerlingen ook professionals en vakmensen op te leiden voor de kennis en vaardigheden van straks. Of door hen te helpen bij duurzame inzetbaarheid. Maar ook door bij te dragen aan het vermarkten van nieuwe technologieën, door bijvoorbeeld kennisvalorisatie. Dat allemaal in verbinding met de juiste partijen, zodat iedereen waarde kan toevoegen. Wij helpen graag bij de realisatie.

Publiek-Private Samenwerkingen
Belangrijke maatschappelijke opgaven versnellen door samenwerking tussen overheden, bedrijven, onderwijs- & kennisinstellingen en burgers te creëren. Zo brengen wij transities tot bloei.

We helpen overheden maatschappelijke opgaven door te vertalen naar innovatiebeleid. Dat beleid zetten we om naar concrete programma’s en projecten. Landelijk en regionaal, en bovenal in optimale afstemming. Dit kunnen we goed omdat we zowel de publieke als de private sector door en door kennen. Bovendien hebben we sinds 1984 ervaring met innovatieprocessen, valorisatie en ecosysteem-denken.

We zetten daarbij onze stevige inhoudelijke kennis en ervaring met het belang van gedragen innovatie agenda’s, de kracht van regio’s, ons begrip van publieke en private belangen, onderlinge samenwerking van partijen in het ecosysteem en behoeften van ondernemerschap in en pakken dit vanuit verbinding met alle belanghebbenden aan.


Contactgegevens
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
T: 026-3551355
I: Website

Business facts
Medewerkers: > 100
Oprichtingsjaar: 1984
Vestigingen: 3
Jaaromzet: -