< Terug naar alle leden

Advocaten van Nu Branche: Zakelijke dienstverlening, Advocatuur

Bedrijfsomschrijving

Hard op de inhoud, maar altijd met
hart voor de menselijke relatie.

Wij zijn de arbeidsrechtadvocaten voor uw juridische vraagstukken van vandaag. Met bruikbaar juridisch advies zorgen wij dat u bent voorbereid op morgen. Daarbij zijn we hard op de inhoud, maar altijd met respect voor de menselijke relatie.

Arbeidsrechtadvocaten van nu, voor ú
Wij zijn arbeidsrechtspecialisten van nu. Dat staat bij ons voor een eigentijdse aanpak, gemixt met een vleugje rebelsheid. Wij staan bekend om onze kracht en bevlogenheid in de rechtszaal en door onze vindingrijkheid en scherpe humor. Alles gooien wij in de strijd voor ú en uw zaak.

Stuk voor stuk zijn deze arbeidsrechtadvocaten hard op de inhoud, maar altijd met respect voor de menselijke relatie. Met lef passen zij hun kennis doeltreffend toe. Communiceren doen deze strijdlustige advocaten razendsnel en recht voor hun raap. Gewoon via Whatsapp - ook tijdens het koken of sporten. Juridische ondersteuning stopt bij deze arbeidsrechtexperts niet na 17.00 uur.

Nu combineren zij de deskundigheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van een groot advocatenkantoor met hun eigen voortvarende, eigenzinnige en flexibele manier van werken. Niet geheel toevallig onder de naam Advocaten van Nu.

Arbeidsrecht
Always on the move
Het arbeidsrecht is van groot praktisch belang in bijna ieders leven. Het regelt de verhouding tussen een werkgever en werknemer en omvat een veelvoud aan regelgeving die bovendien veelvuldig aan verandering onderhevig is.

Wij treden niet alleen op voor werkgevers, bestuurders en ondernemingsraden, maar ook individuele werknemers en ambtenaren staan wij graag bij op alle arbeidsrechtelijke terreinen. Hieronder een greep uit onze expertisegebieden waarmee we u mogelijk van dienst kunnen zijn.

Mediation
Voor een duurzame oplossing.
Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij partijen zonder tussenkomst van een rechter maar onder begeleiding van een neutrale derde (de mediator) hun geschil willen oplossen.
Zakelijke conflicten komen regelmatig voor. Denk hierbij aan conflicten tussen twee collega's, tussen een leidinggevende en een ondergeschikte, tussen aandeelhouders, binnen een managementteam, tussen een opdrachtgever en een klant of een conflict met een leverancier.

Al deze conflicten hebben negatieve gevolgen. De gezondheid en productiviteit van mensen kunnen er onder komen te lijden er ontstaan daarnaast vaak negatieve gevolgen voor de organisatie waar het conflict zich afspeelt. Deze conflicten moeten dan ook niet te lang voortduren. Mediation kan in zo'n geval een goed middel zijn om op een relatief snelle en efficiënte manier uit het conflict te komen.

Mediation heeft een aantal voordelen ten opzichte van het voeren van een procedure. Een mediationtraject is in de regel sneller afgerond dan een procedure. De kosten zijn lager en daarnaast is er in mediation een actievere rol van partijen.

Flexrecht
Uitzenden, detacheren en payrollen
Onder het arbeidsrecht valt ook de wet- en regelgeving omtrent flexibele arbeid. Denk hierbij onder meer aan uitzenden, detacheren en payrollen, maar ook aan freelancers / ZZP-ers, outsourcing en contracting. Advocaten van Nu is als een van de weinige kantoren gespecialiseerd in flexibele arbeid, oftewel flex.

Flex, een andere tak van sport
Ondanks dat flexibele arbeid onder het arbeidsrecht valt, is het andere tak van sport. Dat komt onder meer doordat in de uitzend-cao’s, zoals de ABU-cao en de NBBU-cao, van vrijwel elke wettelijke afwijkingsmogelijkheid gebruik is gemaakt. Een advocaat die voor het eerst kennis maakt met de wet- en regelgeving rondom flex heeft daardoor vaak geen idee waar hij/zij in is beland. Daar komt vaak ook nog de bij de opdrachtgever van toepassing zijnde cao bij. Helaas geldt dat de cao van de opdrachtgever doorgaans niet is afgestemd op de ABU-cao of NBBU-cao, met alle extra problemen van dien. En dit zijn nog slechts enkele voorbeelden van complicerende factoren die in de flex gelden.

Ambtenarenrecht
Nog altijd een vak apart
De Wet Normalisering Ambtenarenrecht is op 1 januari 2020 in werking getreden.
Als gevolg hiervan zijn de regels die gelden voor ambtenaren zoveel mogelijk gelijkgetrokken met de regels voor de ‘gewone’ werknemer. De meeste ambtenaren hebbben nu een arbeidsovereenkomst. En dat maakt nu juist de advocaten van Advocaten van Nu de juiste adviseurs op dit gebied. Door jarenlange ervaring op zowel het gebied van arbeidsrecht als van ambtenarenrecht kunnen zij de gevolgen van de nieuwe wet goed overzien en op de juiste manier ondersteuning bieden bij de implementatie binnen uw organisatie. Zij kennen immers het arbeidsrecht als geen ander, maar zijn ook bekend met de politieke en bestuursrechtelijk gevoeligheden en processen die kunnen spelen binnen de overheid.

Medezeggenschapsrecht
Invloed doet ertoe
Hoe kan invloed op de (arbeids)omstandigheden en arbeidsrelatie door werknemers effectief worden vormgegeven zodat beide partijen daar profijt van hebben? Goed contact en overleg tussen medezeggenschapsorgaan en bestuurder zijn essentieel. En dit is nu juist waarom u voor deze specialisatie bij Advocaten van Nu moet zijn.

Bij het medezeggenschapsrecht komt het vaak niet aan op procederen; onderneming en ondernemingsraad moeten immers in goede harmonie met elkaar door. Het gaat bij medezeggenschapsrecht veel meer om het vinden van een goede balans tussen enerzijds het belang van de onderneming en anderzijds het belang van de medewerkers binnen de onderneming. Een goede ondernemingsraad houdt beide belangen in de gaten. En een goede ondernemer ziet het belang van de dialoog met de ondernemingsraad.

Sportrecht
Beslist geen spelletje
Sport wordt steeds meer beheerst door wet- en regelgeving; dat geldt op zowel amateur- als op professioneel niveau. Het recht reageert alleen in veel gevallen net iets anders op de sport dan op 'gewone' zaken. Dat maakt de sportwereld uniek en sportrecht een geval apart. Wij vinden dat prachtig, maar zijn ons ervan bewust dat dit gegeven voor u niet altijd even praktisch is.

Bij sportrecht kunt u onder andere denken aan (een combinatie van) arbeidszaken, transferregels, tuchtrecht en doping, contractenrecht, sponsoring, verenigingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, goed sportbestuur en bestuurdersaansprakelijkheid.

Privacy
big brother is watching you
In iedere fase van een arbeidsrelatie spelen er belangrijke privacyvraagstukken waarmee u rekening moet houden. Denk bijvoorbeeld aan het screenen van een sollicitant, het bijhouden van personeelsgegevens, het versturen (en controleren) van e-mails, cameratoezicht, kopie ID etc. Maar ook bijvoorbeeld in geval van ontslag na een onderzoek. Bij al deze verwerkingen van persoonsgegevens moet worden voldaan aan complexe privacyregelgeving.

Hoe ver reikt het recht op privacy op en rond het werk? Kan een werknemer bijvoorbeeld worden ontslagen indien hij zich tijdens werktijd met privézaken bezighoudt, hoe ga je om met gezondheidsklachten, kan een werkgever (mee)bepalen of je wel gezond genoeg leeft en mogen ten slotte alle gegevens, ongeacht de wijze waarop deze zijn verkregen, altijd worden gebruikt? Dit zijn enkele willekeurige vraagstukken waaruit blijkt hoe complex privacy op en rond de werkvloer is en waarvoor specialistische kennis nodig is.


Contactgegevens
Vughterweg 47 d
5211 CK 's-Hertogenbosch
T: 088-9876603
I: Website

Business facts
Medewerkers: 10 - 25
Oprichtingsjaar: 2015
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -