< Terug naar alle leden

APS Pensioen Branche: Personeel & organisatie, Overig personeel en organisatie

Bedrijfsomschrijving

Aangenaam. Wij zijn APS.
Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van inkomen en pensioen. Voor helderheid en zekerheid, nu én later.

Ons verhaal
Goed werkgeverschap gaat verder dan het overmaken van een mooi salaris. Slimme werkgevers begrijpen dat medewerkers behoefte hebben aan duidelijkheid en zekerheid. Dat is precies waar wij voor staan. Wij faciliteren werkgevers én werknemers in de vorm van heldere, passende pensioenregelingen en inkomenszekerheid.

Wij zijn APS. Uw expert in pensioen en inkomenszekerheid.

Wij ontzorgen:
Wij ontzorgen onze klanten -en we zijn niet bang om dat woord te gebruiken. Wij zijn namelijk de vakidioten met creatieve oplossingen die we op een duidelijke manier uitleggen. Die jou bij de hand nemen in het oerwoud van constant veranderende regels en wetten. Wij maken de moeilijke dingen dus makkelijk. Voor het creëren van de allerbeste oplossing, zodat jij aan jouw team kunt uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. We gaan zelfs nog een stapje verder en bieden financieel inzicht voor al jouw medewerkers. Voor helderheid en zekerheid, nu én later.

Bij ons ben je geen nummertje:
Bij ons ben je geen nummertje, maar een warme relatie. Wij kennen je bij naam en we nemen de tijd. Want alleen als we jou, je bedrijf en je medewerkers écht leren kennen, creëren we de beste inzichten en oplossingen. Onze pensioens-en inkomensadviezen zijn altijd gebaseerd op maat-én mensenwerk. Wij adviseren, beheren én communiceren. Want krachtige organisaties begrijpen dat een passend pensioen en inkomenszekerheid voor nu en later veel verder gaan dan het zetten van een vinkje.

Arbeid kost geld, ziek personeel kost een vermogen:
Jij hebt als ondernemer vaak van alles geregeld voor het verzuim van je medewerkers, maar je weet nu niet precies wat dit alles bij elkaar kost en of het beter kan. Je hebt te weinig kennis en tijd om dit allemaal zelf uit te zoeken. Want als er iets gebeurt gaat het om je belangrijkste kapitaal, jouw mensen, en is er altijd veel geld mee gemoeid.

Bedrijfsvoering ontregelt:
Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt, ben je als werkgever volgens de wet verplicht om de eerste 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. In de arbeidsovereenkomst of cao kunnen hierover afwijkende afspraken zijn vastgelegd. Naast de loondoorbetaling bij ziekte, zijn er vaak ook nog andere kosten die door blijven lopen, zoals verplichte loonheffingen van de Belastingdienst.

Een zieke medewerker kan de bedrijfsvoering ontregelen en de kosten kunnen behoorlijk oplopen. Eén dag verzuim kost zeker € 250,-. Daarnaast kan het voorkomen dat er bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid een vervangende medewerker ingezet moet worden. Ook hierdoor nemen de extra kosten snel toe.

De juiste, weloverwogen keuze:
Met een ziekteverzuimverzekering verzeker je de verzuimkosten in deze eerste 2 jaar. Daarnaast kun je rekenen op ondersteuning bij het voorkomen of terugdringen van verzuim binnen je bedrijf. Naast de loondoorbetaling ben je als werkgever namelijk ook verplicht om je zieke medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te krijgen. Hier komt veel bij kijken en je moet aan allerlei zaken op grond van wet- en regelgeving voldoen, denk aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Inkomensaanvulverzekering:
Na twee jaar ziekte beoordeeld het UWV bij je medewerker het arbeidsongeschiktheidspercentage. Wanneer dit percentage 35% of hoger is, ontvangt jouw medewerker van het UWV een (WGA) uitkering. Je medewerker kan er dan in inkomen flink op achteruit gaan. Met de Inkomensaanvulverzekering wordt een inkomensachteruitgang bij langdurige arbeidsongeschiktheid deels opgevangen. Dit gebeurt in de vorm van een aanvullende uitkering op de WIA-uitkering.

Daarnaast biedt een inkomensaanvulverzekering hulp bij re-integratie. Werkgever en medewerkers kunnen rekenen op de expertise van de verzekeraar bij re-integratie en bij het optimaal benutten van de restverdiencapaciteit.

Zelf verzekeren?
Jouw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Je betaalt als werkgever een WIA-premie aan het UWV. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico.

Wanneer een zieke medewerker na 2 jaar nog (deels) arbeidsongeschikt is, dan blijft de werkgever nog maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van deze medewerker. Hiervoor is een werkgever automatisch verzekerd bij het UWV. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om dit zelf te verzekeren. De werkgever wordt dan een zogenaamde ‘eigenrisicodrager’.

De juiste, weloverwogen keuze
Een Eigenrisicodragerverzekering is geschikt voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn en zich willen verzekeren voor het financiële risico van het vergoeden van de WGA-uitkeringen die je als eigenrisicodrager moet betalen aan je (ex-)medewerkers met een WGA-uitkering. De verzekeraar vergoedt de uitkering aan de medewerkers en biedt deskundige begeleiding bij preventie en re-integratie. Wanneer je eigenrisicodrager bent, voer je zelf de regie en heb je een sterke invloed op de schadelastbeheersing.

Graag helpen wij je bij het maken van een juiste, weloverwogen keuze. Wij gaan voor je op zoek naar de best passende oplossing voor jouw bedrijf.


Contactgegevens
Pettelaarpark 110
5216 PS 's-Hertogenbosch
T: 06-53499371
I: Website

Business facts
Medewerkers: 25 - 50
Oprichtingsjaar: 1988
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -