< Terug naar alle leden

Assista Juristen Branche: Zakelijke dienstverlening, Overig zakelijke dienstverlening

Bedrijfsomschrijving

Assista Juristen is werkzaam op het gebied van het arbeids- en ambtenarenrecht in ruime zin. Wij bemiddelen, adviseren en verlenen juridische bijstand in (collectieve) arbeids-
kwesties. Dat kunnen conflicten zijn, maar liever voorzien wij er in dat een conflict en daarmee een vaak langdurige en belastende bezwaar- en beroepsprocedure, wordt voorkomen.

De dienstverlening van Assista Juristen omvat tevens de juridische, procedurele en secretariële ondersteuning van plaatsings- en herzieningscommissies bij reorganisaties en fusies alsmede van bezwaar- en beroepscommissies in het kader van de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast is Assista Juristen actief in ondersteuning van collectief overleg tussen sociale partners in het kader van CAO-vorming en fusie- en reorganisatie processen.

Ook zijn wij actief betrokken bij evaluaties van functie- en loongebouw in een ambtelijke organisatie.

Wij richten ons met name op overheids- en non profit organisaties. Dus rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, WGR instellingen, onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen e.d. zien wij als onze doelgroep.

De dienstverlening vervullen wij desgewenst via interim ondersteuning in de werkorganisatie.


Contactgegevens
Leliënhuyze 50
5221 PJ Den Bosch
T: 073-5119460
I: Website

Business facts
Medewerkers: < 5
Oprichtingsjaar: 2000
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -