< Terug naar alle leden

Nino Chitishvili

Management Support Organization bij ASML Global HQ

Stuur contactverzoek LinkedIn

ASML Global HQ Branche: Industrie, Overig industrie

Bedrijfsomschrijving

ASML is een innovatieleider in de halfgeleiderindustrie. Wij bieden chipmakers alles wat ze nodig hebben – hardware, software en diensten – om massaal patronen op silicium te produceren door middel van lithografie.

Visie missie
Wij geloven dat technologie een positieve kracht kan zijn in de wereld.
We maken baanbrekende technologie mogelijk om enkele van de grootste uitdagingen van de samenleving op te lossen. Samen met onze partners bieden we toonaangevende patroonvormingsoplossingen die de vooruitgang van microchips stimuleren.

Ons doel
Het potentieel van mensen en de samenleving ontsluiten door technologie naar nieuwe grenzen te duwen.

Onze visie
We maken baanbrekende technologie mogelijk om enkele van de moeilijkste uitdagingen van de mensheid op te lossen.
ASML's Raad van Bestuur
Een wafer wordt belicht in een ASML EUV-lithografiemachine

Onze missie
Samen met onze partners bieden we toonaangevende patroonvormingsoplossingen die de vooruitgang van microchips stimuleren.

Onze bedrijfscultuur
Ontdek hoe het is om bij ASML te werken. Duik in dit interactieve gedeelte om meer te weten te komen over vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden, welzijn, vrijwilligerswerk en teruggeven aan onze gemeenschappen, werknemersnetwerken en sportclubs, spannende evenementen en leren en ontwikkelen.

Wij bieden chipmakers alles wat ze nodig hebben – hardware, software en diensten – om massaal patronen op silicium te produceren door middel van lithografie.

We richten ons op negen strategische duurzaamheidsgebieden om langetermijnwaarde te creëren voor onze belanghebbenden en een duurzame toekomst vorm te geven

Ondersteuning van wereldwijde doelen
We ondersteunen de ambitie voor 2030 die is vastgelegd in de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties . Deze doelen hebben tot doel de planeet te beschermen en het leven van mensen overal te verbeteren. We hebben in elk aandachtsgebied benadrukt hoe onze activiteiten deze doelen ondersteunen. Raadpleeg ons jaarverslag voor meer informatie over hoe al onze bedrijfsactiviteiten bijdragen .

Onze duurzaamheidsstrategie
Centraal in onze strategische benadering werken we samen met onze stakeholders om de ambities van onze duurzaamheidsstrategie op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) waar te maken.

Milieu – We willen de rekenkracht blijven uitbreiden, maar met minimale verspilling, energieverbruik en emissies. Daarom richten we ons op energie-efficiëntie, klimaatactie en circulaire economie.

Sociaal – We willen ervoor zorgen dat verantwoorde groei ten goede komt aan al onze belanghebbenden – om een ​​aantrekkelijke werkplek voor iedereen te hebben, een verantwoorde toeleveringsketen, om innovatie in ons ecosysteem te stimuleren en om een ​​gewaardeerde partner in onze gemeenschappen te zijn.

Governance – We verbinden ons ertoe onze verantwoordelijkheden op te nemen en deze volledig te verankeren in de manier waarop we zaken doen door onze focus op geïntegreerd bestuur, betrokken belanghebbenden en transparante rapportage.

Onze ESG-duurzaamheidsstrategie is gebaseerd op een materialiteitsbeoordeling waarbij we de belangrijkste impact voor ons bedrijf bepalen. Ons doel is om langetermijnwaarde te creëren voor onze stakeholders en tegelijkertijd bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties.

Afval verminderen
We zijn toegewijd aan het minimaliseren van afval en het maximaliseren van het gebruik van hulpbronnen en werken nauw samen met onze klanten en leveranciers om dit te bereiken. We hebben twee ambitieuze doelen gesteld om afval in onze activiteiten te verminderen:
- Tegen 2025 streven we naar een halvering van de afvalproductie (209 kg geproduceerd afval per miljoen euro omzet in vergelijking met een benchmark uit 2019 van 417 kg geproduceerd afval per miljoen euro omzet)
- Tegen 2030 streven we ernaar om nul afval van operaties naar stortplaatsen of verbranding te sturen

Onze CO2-uitstoot verminderen
Als onderdeel van onze strategie voor klimaatactie streven we naar:
- Netto nul uitstoot van broeikasgassen in onze activiteiten (scope 1 en scope 2) tegen 2025
- Netto geen broeikasgasemissies meer door zakenreizen en woon-werkverkeer in 2025
- Netto nul uitstoot van broeikasgassen in onze toeleveringsketen tegen 2030
- Netto nul uitstoot van broeikasgassen door productgebruik tegen 2040


Contactgegevens
De Run 6501
5504 DR Veldhoven
T: 040 268 3000
I: Website

Business facts
Medewerkers: > 100
Oprichtingsjaar: 1984
Vestigingen: -
Jaaromzet: -