Vollenhoven Olie: De uitkomsten verrasten ons

Het klinkt voor menigeen misschien wat tegenstrijdig, maar Vollenhoven Olie, leverancier van brandstoffen en (speciaal)smeermiddelen, heeft wel degelijk oog voor brandstofbesparing. Met de invoering van de brandstof AVIA ecosave Diesel treedt het Tilburgse bedrijf de transportsector over de volle breedte tegemoet.


Ma 5 Nov 2018

‘Er is behoefte aan brandstofbesparende diesel, reductie van zowel CO2 als NOx. Duurzaam dus! We hebben nu een antwoord voor de transportbranche op het nadelige prijsverschil in Nederland ten opzichte van de ons omringende landen’, vertelt commercieel directeur Piet-Hein Bogaers.

Meting
Wetenschappelijk onderzoek en cijfermatige onderbouwing liggen aan de introductie ten grondslag. Vollenhoven Olie heeft zich laten begeleiden door een onafhankelijk consultancybureau. Piet-Hein: ‘Een transportbedrijf reed een jaar op Diesel X. Bij 35 trucks registreerden we het verbruik gedurende twaalf maanden en deden we tussentijdse metingen. De eerste zes weken is gereden zonder meting om een 0-situatie te bewerkstelligen. Vanuit die situatie ging de meting in. Het merendeel van de brandstofadditieven reinigt de motoren en daarna stopt de effi ciency, maar dit product trekt door omdat de brandstofdruppels op nanotechnologieniveau worden geclusterd en daardoor een gerichtere- en volledigere verbranding plaatsvindt. De uitkomsten verrasten ons zelfs. De besparing was significant en zelfs hoger dan we vooraf hadden verwacht.’

Rekenmodel
Het onderzoek onderbouwt niet alleen een verminderd brandstofverbruik, maar ook lagere onderhoudskosten. ‘Het rekenmodel dat hieruit voortvloeit, is gebaseerd op tien voertuigen, een kilometrage van 90.000 per voertuig, een verbruik van 1 op 3 en een dieselprijs van 1,25 euro. De netto besparing loopt dan op tussen de 10.200 en 21.720 euro.’ Piet-Hein geeft aan dat ondernemers de berekening eenvoudig kunnen projecteren op de eigen transport- en verbruikssituatie. ‘De meerprijs voor AVIA ecosave Diesel is snel terugverdiend.’

Betere verbranding
‘AVIA ecosave Diesel heeft een verhoogd cetaangehalte waardoor de ontsteking en de verbranding optimaal op elkaar zijn afgestemd. Het mondt uit in betere prestaties en een lager brandstofverbruik.’ Dit levert milieuvoordeel en een schonere motor door een betere verbranding. ‘Door corrosie beschermende en oxidatie stabiliserende eigenschappen worden de brandstofpomp en het brandstofsysteem minder belast. Dat heeft een positieve weerslag op de levensduur van de dieselmotor en op de onderhoudskosten. Tevens daalt het AdBlue verbruik, doordat door de betere verbranding er minder CO2 en NOx wordt afgebroken, ook dit leidt uiteindelijk tot een besparing.’

Fotografie: Raldo Neven

< Alle Leukste werkgevers