Fontys & Smart Industry Fieldlab SAMEN - Mkb plukt vruchten van innovatieve kennisproducten

Het mkb is van harte welkom om mee te profiteren van de kennisproducten die ontwikkeld worden in het Smart Industry Fieldlab SAMEN. Dit is een initiatief van World Class Maintenance met partners zoals Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek. Met de innovatieve kennisoplossingen die in dit fieldlab ontwikkeld zijn, kan ook het mkb smart gaan werken.


Do 29 Sep 2022

‘Het mkb is cruciaal voor het succes van smart, ofwel slim werken, omdat het als leverancier onderdeel is van de keten waarin grote bedrijven zich steeds meer richten op Smart Industry’, leggen Dr. Yvonne Kirkels en Johan Treur van het Smart Industry Fieldlab SAMEN uit. Yvonne is docent-onderzoeker bij Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek in Eindhoven. Ze is als wetenschappelijk consultant betrokken bij dit fieldlab. Johan is kwartiermaker bij World Class Maintenance. Ook is hij mede-eigenaar van Hello New Day dat bedrijven begeleidt bij innovaties.

Succesvolle keten

Fieldlab SAMEN focust op 100 procent voorspelbaar onderhoud en het toevoegen van smart services (servitization). Succesvolle ketensamenwerking tussen producent, machinegebruiker, softwareleverancier en onderhoudspartij is hiervoor noodzakelijk. Het lab is een consortium van onderwijsinstellingen, (semi)-overheden en grote en kleine bedrijven in onder andere de chemie, IT, telecom, metaal, energie en techniek. SAMEN staat voor: SmArt Maintenance Enabled busiNess.

Voorspellen van onderhoud

Smart Industry en Industrie 4.0. Er wordt veel over gesproken en geschreven, maar wat is het precies? Johan legt uit dat Smart Industry en Industrie 4.0 in de basis hetzelfde zijn. Het draait om het toepassen van Internet of Things, sensoriek, data en digitalisering – dus om het slim maken van machines en andere objecten. Sensoren in machines die metingen doen en data verzamelen, zijn er een mooi voorbeeld van. Met die data kan onderhoud nauwkeurig voorspeld worden. Johan: ‘Vaak weten ondernemers niet eens hoeveel bruikbare data ze al in huis hebben. Dit noemen we verborgen data. In veel apparatuur wordt al data gelogd. Vaak is het een kwestie van de leverancier of servicepartij bellen om die data beschikbaar te stellen. Aanvullend kunnen eventueel extra sensoren worden aangebracht. Ook koppeling met andere vormen van databronnen, kan veel informatie opleveren. Zo is de combinatie van trillingen, temperatuur en energieverbruik vaak een belangrijke voorspeller van de slijtage van draaiende onderdelen.’

Van wie is welke data?

Smart Industry vergt een andere manier van denken en vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen. Daarvoor moeten er meestal eerst drempels weggenomen worden. De deelnemers aan het Smart Industry Fieldlab SAMEN hebben 21 drempels in kaart gebracht met evenzoveel oplossingen in de vorm van kennisproducten. Er zijn vier soorten kennisproducten gericht op: smart data, smart business, smart work en smart people. Yvonne: ‘Er zijn nu twaalf kennisproducten gereed voor validatie, zoals de Business trust architecture. Er zijn nog weinig spelregels rond het uitwisselen van data met bijvoorbeeld leveranciers of service providers. Met een Business trust architecture kunnen partijen beter bepalen wie eigenaar is van welke data en wie wat met welke data mag doen.’

Verschuiven opbrengsten?

Ook de factor geld zorgt voor drempels op businessgebied. Johan: ‘Als er door slim onderhoud minder inspecties of noodreparaties nodig zijn, is er minder omzet voor de onderhoudspartij. Aan de andere kant bespaart iemand geld. Ook voor dit soort kwesties ontwikkelen we oplossingen bijvoorbeeld door te werken aan een simulatiemodel waarmee je in zo’n situatie een nieuw optimum van risico en rendement kunt bepalen.’ De smart work-oplossingen gaan over hoe een andere manier van werken te vertalen in organisaties. Yvonne: ‘Welke data heeft welke impact op de hele keten, welke data is nog verborgen, wat betekent deze data voor je organisatie?

Smarter werken heeft een grote impact op bedrijven. De senior monteur die al zoveel kennis heeft, moet meegenomen worden in wat de waarde is van nieuwe ontwikkelingen. Smart people gaat dan ook om het trainen van mensen. Want zonder sociale innovatie, geen implementatie van technische innovatie.’

Vruchten voor ondernemers

De kennisproducten van het Smart Industry Fieldlab SAMEN worden nu ook getest in het recent gestarte MKB Living Lab. Johan: ‘Hiervoor zoeken we nog mkb’ers.’ Yvonne: ‘We weten dat veel ondernemers weinig tijd hebben. Daarom bieden we studenten de ruimte om, bijvoorbeeld als afstudeertraject, een project te ondersteunen. Dit geeft ondernemers de garantie dat het project volledig uitgevoerd gaat worden.’ En het levert ondernemers véél meer op. Yvonne: ‘Het sparren met collega-mkb’ers is erg nuttig en de deelnemers aan het living lab vergroten hun bekendheid onder studenten. En dat is een mooie manier om nieuwe medewerkers te werven.’

Verdienmodel uitdokteren

En wat voor soort ondernemers zoeken ze? Johan: ‘Je moet geloven in open innovatie, moet willen delen.’ Ambitie op het gebied van smart maintenance of servitization is ook belangrijk. ‘Ondernemers die daarbinnen tegen problemen aanlopen, hebben voor ons het ideale profiel. Met het MKB Living Lab brengen we in kaart waar voor hen de drempels liggen. De ene ondernemer wisselt wellicht al data uit, maar heeft daar nog geen nieuw businessmodel op gevormd. Dan kan ons simulatiemodel helpen. Is dat ook al uitgedokterd, maar is er nog geen contract, dan helpen we dáárbij.’ Aanmelden voor het MKB Living Lab kan via y.kirkels@fontys.nl en jt@worldclassmaintenance.com.

TEKST: SARA TERBURG
FOTOGRAFIE: JULES VAN IPEREN

< Alle nieuwsberichten