De Voort Advocaten | Mediators: Superspecialisten

In het lichte kantoor van De Voort Advocaten | Mediators ontmoet ik twee jonge advocates. Tineke Noordegraaf-van Dijke en Ineke van de Pas, beiden 33 jaar. Pragmatisch, no nonsense, geschoold en ervaren. En ‘efficiënt empatisch’, zoals ze het zelf omschrijven. Net als collega’s Clemens de Bont, Ilse Melis en Annika Mudde dragen zij twee petten. Die van advocaat en van mediator.


Uitgave: Mei-Juni 2015
Thema’s: Advocatuur Mediators Zakelijke dienstverlening Recht Juridisch advies

‘Wij kunnen elke mediation begeleiden. Omdat we ieder onze specifieke specialisaties hebben, bieden we veel extra’s. Daar is onze kracht dat we binnen ons kantoor altijd met de andere advocaten, op verschillende rechtsgebieden, kunnen sparren, mocht er meer specifieke deskundigheid nodig zijn voor de behandeling van een zaak. We hebben veel expertise bij De Voort.’ Tineke praat makkelijk en schept een laagdrempelige sfeer. Hoogdravend juristenjargon is hier blijkbaar geen usance. ‘Dat moet ook wel’, beaamt de familierecht mediator. ‘Mensen die hier komen moeten zich zo op hun gemak voelen dat ze me alle informatie geven die ik nodig heb om ze optimaal te kunnen helpen.’

Geen softies
‘Maar vergis je niet. Mediation is power, geen geitenwollen sokken.’ Ineke, met de specialisatie arbeidsrecht, lacht. ‘Natuurlijk hebben wij een empatisch vermogen, maar we zijn vooral zakelijk en functioneel ingesteld. We gaan op zoek naar de balans tussen gevoel, het recht en wat praktisch haalbaar is. Het alternatief voor mediation is dat partijen onafhankelijk van elkaar een advocaat in de arm nemen en het conflict dan voor de rechtbank uitvechten. De enorme voordelen die mediation biedt, is dat het goedkoper is, sneller gaat en bovendien de relatie in ere kan houden, zodat er vaak nog een min of meer gezamenlijke toekomst mogelijk is. Bovendien houdt men zelf grip op de situatie, wanneer men samen tot nieuwe afspraken komt. Conflicten geven stress, vooral wanneer ze lang slepen en de uitkomst onzeker is. De uitspraak van een rechter is nooit 100% voorspelbaar en levert naast een winnaar, een verliezer op.’

Familie
Tineke legt aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit, waar het in haar werk als advocaat en mediator om draait. ‘Stel je een echtpaar met een klassieke rolverdeling voor, waarbij de man DGA is van een onderneming. Waarschijnlijk zijn ze op huwelijkse voorwaarden getrouwd met daarin specifieke afspraken, waar tijdens het huwelijk niets mee is gedaan. Door ontwikkelingen op dit rechtsgebied kan de rechter de huwelijkse voorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar vinden. Zo kan het zijn dat, tegen de wil van de ondernemer in, de waarde van zijn onderneming met zijn partner verrekend moet worden. Of dat de partner juist geen recht heeft op wat er is opgebouwd tijdens het huwelijk. Een rechtszaak kan jaren slepen. Bij mediation geef ik inzicht in de risico’s en kansen en help ze om elkaar netjes achter te laten. Zodat de ondernemer verder kan met zijn zaak en het ook de partner goed gaat.’

Alimentatie-APK
‘Er wordt veel geknokt over erfenissen’, vertelt Tineke. ‘Bij nalatenschap-mediation probeer je broers en zussen op één lijn te krijgen. De rechter velt een oordeel op basis van de wet. Daar moet je het mee doen en daarna zijn de relaties vaak ontwricht. Een gezamenlijk verkregen oplossing geeft een goed gevoel. Dat geldt ook voor nieuwe afspraken die mensen kunnen maken over alimentatie, zeker nu per 1 januari van dit jaar de alimentatienormen fors zijn gewijzigd. De mediator begeleidt mensen in het maken van nieuwe afspraken. Daar hebben we overigens een aardig product voor: voor 250 euro kun je bij ons een alimentatie-APK laten doen om te bezien of het zinvol is de alimentatie te wijzigen.’

Gezichtsverlies
Ineke schetst nog een casus waarbij mediation goed werkt. Stel: je hebt een bouwbedrijf en maakt al jarenlang gebruik van dezelfde onderaannemer, omdat hij goed werk levert voor een mooie prijs. Er ontstaat discussie over een opdracht en dat gaat uitmonden in een rechtszaak. Jammer, want dat betekent waarschijnlijk dat je die onderaannemer niet meer gaat inschakelen, terwijl hij wel de beste is. Met mediation kun je het conflict oplossen zonder tussenkomst van een rechter en dat heeft voordelen: sneller, goedkoper, geen gezichtsverlies en in de toekomst nog steeds kunnen samenwerken! Daarnaast kunnen er bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de communicatie intern en extern. Geen vuile was buiten hangen.’

Heel actueel
’Per 1 juli van dit jaar wordt het in arbeidszaken mogelijk om in hoger beroep te gaan. Voor ondernemers met personeel heeft dit grote gevolgen, want zij kunnen te maken krijgen met langdurige en kostbare rechtszaken. Als de kantonrechter namelijk de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden, is dat niet meer automatisch het eindstation. Met mediation kun je om de tafel gaan zitten met elkaar en proberen sneller zekerheid te creëren voor beiden. Dat scheelt tijd, stress en geld.’

Mr. Ineke van de Pas studeerde Nederlands Recht, Internationaal en Europees Recht, deed de opleiding tot mediator en volbracht in 2012 de Specialisatieopleiding Postacademische Leergang Arbeidsrecht. Zij mag zichzelf als mediator specialist noemen op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Mr. Tineke Noordegraaf-van Dijke studeerde ook Nederlands Recht en deed daarnaast de Specialisatieopleiding vFAS Familierecht, de Basisopleiding vFAS-scheidingsmediation en de Specialisatieopleiding vFASScheidingsmediation. Zij is gespecialiseerd advocaat en mediator op het gebied van familierecht, zoals bij (echt)scheiding en alimentatie.

< Alle thema's