Bouw aan de waarde van je bedrijf

Bij een bedrijf verkopen speelt de waardering een belangrijke rol. De waardering vormt de basis voor het bepalen van de vraagprijs en geeft een goede indicatie van de te behalen overnameprijs. Technisch gezien zijn er diverse waarderingsmethoden, die allen uitgaan van de historische cijfers van een bedrijf en meestal van de te verwachte resultaten in de toekomst.


Vr 14 Jan 2022

Bij een bedrijf verkopen speelt de waardering een belangrijke rol. De waardering vormt de basis voor het bepalen van de vraagprijs en geeft een goede indicatie van de te behalen overnameprijs.

Technisch gezien zijn er diverse waarderingsmethoden, die allen uitgaan van de historische cijfers van een bedrijf en meestal van de te verwachte resultaten in de toekomst.

Op het moment van waarderen is het een technisch verhaal waarbij het invullen van de variabelen de discussie vormt.

Als MKB ondernemer sta je op het moment van waarderen aan de zijlijn.

Maar in de jaren daarvoor kun je juist erg veel doen aan de waarde van je bedrijf. Door je bedrijf slim op te bouwen. En te werken aan een goede structuur in je bedrijf.

Drie zaken waar je aan moet gaan werken:

Een stabiel klantenbestand.

Zorg ervoor dat jouw omzet niet teveel afhankelijk is van een of enkele klanten.

Maak eens een uitdraai van jouw klanten en rangschik ze op grootte. Is jouw grootste klant verantwoordelijk voor > 10% van jouw omzet ? Dan ben je eigenlijk te afhankelijk van deze klant. Beter meer middelgrote klanten dan nog meer heel grote klanten.

Een mooi gespreid klantenbestand verhoogt de waarde van jouw bedrijf.

Terugkerende klanten

Nog meer dan onafhankelijk zijn van te grote klanten is het belangrijk om terugkerende klanten te hebben als bedrijf.

Leg eens de uitdraai van jouw klanten in de afgelopen 3 jaar naast elkaar. Is er veel overlap? Dat is gunstig voor de bedrijfswaarde. Een koper zal meer willen betalen als je kunt aantonen dat jouw klantenportefeuille trouw is.

Goede marges

Ondernemers zijn vaak gefocust op omzet. En dat is ook belangrijk. Maar belangrijker zijn de marges die je realiseert. De brutowinst marge bepaalt uiteindelijk de winstgevendheid van het bedrijf.

Stuur dan ook op marges en minder op omzet. Klanten waar je een erg kleine marge behaalt zijn vaak verliesgevend en kun je beter kwijt zijn. Focus op die klanten waar je de hoogste marge behaalt.

Let ook op je nettomarge. Deze moet hoger zijn dan 20% van jouw brutomarge. Dan heb je een renderend bedrijf.

Als ondernemer kun je nu al gaan werken aan deze drie zaken. Zodat je bij de verkoop van jouw bedrijf een hogere waardering krijgt en uiteindelijk een hogere prijs.

Auteur: Bernd Mintjes van OvernameAdvies.nl

< Alle nieuwsberichten