Copperant sponsor van Museum Het Rembrandthuis

Copperant, de groenste verf van Nederland en Stichting Museum Het Rembrandthuis hebben een sponsorovereenkomst getekend voor een periode van drie jaar. Dit sponsorschap komt voort uit gedeelde waarden op het gebied van ambachtelijkheid en duurzaamheid.


Do 5 Jul 2018

Rembrandt was de beroemdste Nederlandse 17-de-eeuwse ambachtelijke schilder en etser. Hij was ambachtelijk in zijn schilder- en etstechniek. Maar hij maakte ook zelf zijn verf door pigmenten met lijnolie tot verf te wrijven. In de Copperant lijn is deze lijnolie ook nog steeds terug te vinden. Copperant Ycoleum is een traditionele sneldrogende lijnolie verfbeits die uitermate geschikt is voor monumenten als het Rembrandthuis en renovatie werkzaamheden. In het Rembrandthuis worden doorlopend demonstraties gegeven van het maakproces van de verf die Rembrandt gebruikte.

Duurzame renovatie
Het Rembrandthuis werkt aan een plan voor uitbreiding en vernieuwing van het museum. Hierbij is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Gebruik van duurzame verf is daar een onderdeel van. De samenwerking sluit hier bij aan, want het sponsorschap wordt ingevuld met het kosteloos ter beschikking stellen van de ‘groene’ Copperant verfproducten en verftechnisch advies voor Het Rembrandthuis.

Verleden en heden ontmoeten elkaar
De geweldige ambiance van het museum past bij het Copperant merk. Het Rembrandthuis is dan ook een prachtige plek om relaties van Copperant te ontvangen en het verleden en heden van de schilderkunst in de meest brede zin van het woord bij elkaar te brengen.

Museum Het Rembrandthuis
Tussen 1639 en 1658 heeft Rembrandt gewoond en gewerkt in het monumentale pand in het hart van Amsterdam, dat nu een museum is. Aan de hand van een inventarislijst uit de zeventiende eeuw is het huis uiterst zorgvuldig heringericht met meubels, kunst en voorwerpen uit die tijd. Het huis vertelt het verhaal van Rembrandt de mens, de kunstenaar, de leermeester, de verzamelaar, de ondernemer en de Amsterdammer. Het museum bezit een bijna complete collectie etsen van Rembrandt en ontwikkelt inspirerende tentoonstellingen over Rembrandt zelf, over zijn voorgangers, tijdgenoten en leerlingen. Tevens is het de plek waar het werk van hedendaagse kunstenaars, die zich hebben laten inspireren door het werk van Rembrandt, wordt getoond.

Duurzaam vakmanschap
Copperant is het kwaliteitsmerk van Baril Coatings voor vakschilders die kleur willen bekennen en bewust kiezen voor een duurzaam vakmanschap. Baril Coatings gaat voor oplossingen die passen bij de klant en die respect hebben voor de leefomgeving. Copperant presenteert met de Pura, Quattro, Ycoleum en Minérale een compleet biobased pakket voor binnen- en buiten dat breed toepasbaar is op vele soorten ondergronden. Al meer dan een eeuw geeft de verf kleur en glans aan monumenten, boerderijen en huizen. Het merk voor de vakschilder werd vroeger gemaakt door Verffabriek Het Y in Amsterdam. De recepten van de verf zijn goed bewaard gebleven en blijken in deze tijd zeer waardevol voor het doorontwikkelen van de duurzame verf. Sinds 2007 wordt de verf door Baril Coatings in Etten-Leur geproduceerd. De verf wordt volledig geproduceerd op zonne-energie.

< Alle nieuwsberichten