HEVO: Verduurzamen gemeentelijk kantoorvastgoed

Kantoorhuisvesting dient in de komende jaren aan steeds strengere eisen te voldoen. Zo geldt in 2023 een wettelijke verplichting dat kantoorhuisvesting minimaal aan energielabel C moet voldoen en in 2050 dat het energieverbruik maximaal 50 kWh per m² bedraagt. Het gemeentelijk kantoorvastgoed, zoals gemeentehuizen en andere gemeentelijke kantoorgebouwen, dient hieraan te voldoen.


Ma 4 Mrt 2019

Voor gemeenten bestaat er nog een extra verplichting: zij dienen uiterlijk 1 mei 2019 hun vastgoedportefeuille in kaart te hebben gebracht ten aanzien van het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille. Zij bieden jou als gemeente een pragmatisch en doelgericht Plan van Aanpak in de vorm van een routekaart om deze doelstelling te behalen en de benodigde stappen werkelijkheid te laten worden. Hiervoor willen zij samen met jou onderstaande stappen doorlopen. Voor een uitgebreidere versie klik hier voor de ‘Routekaart verduurzamen gemeentelijk kantoorvastgoed’.

STAP 1: INVENTARISATIE HUIDIGE SITUATIE
De eerste stap is het inventariseren van uw huidige situatie. Hoeveel energie verbruikt jouw kantoorhuisvesting? Welk energielabel heeft jouw gebouw op dit moment? En hoe verhoudt dit zich tot de eisen die in de toekomst aan het object worden gesteld? In eerste instantie geven zij jou de mogelijkheid hier zelf gevoel bij te krijgen. Je kunt gebruikmaken van de energiebesparingstool en een oppervlaktescan die je hierbij helpen.

RVO heeft een energiebesparingstool beschikbaar gesteld waarmee je op basis van simpele kengetallen van jouw huidige gebouw een indicatie krijgt in hoeverre jouw gebouw een energielabel slechter dan C heeft en er dus een wettelijke verplichting tot verduurzaming is.

Op eenzelfde manier kun je via de oppervlaktescan controleren of jouw kantoorvastgoed potentie heeft om efficiënter en gebruikersvriendelijker ingericht te worden, waardoor op korte termijn investeringskosten en op lange termijn onderhoudskosten bespaard kunnen worden. Deze scan is speciaal ontwikkeld voor eigenaren en facilitair managers van gemeentelijk kantoorvastgoed. Wil je de oppervlaktescan kosteloos en vrijblijvend ontvangen? Stuur een e-mail naar info@hevo.nl en je ontvangt deze met toelichting in jouw mailbox.

De energiebesparingstool en oppervlaktescan geven u een eerste inzicht in de status van jouw gebouw(en) en de besparings- en verduurzamingsmogelijkheden. Wil je weten wat dat concreet betekent voor jouw gemeente en jouw kantoorvastgoedbestand? Neem dan vrijblijvend contact met ze op en volg samen met hun de onderstaande stappen.

De eerste stap is om samen met jou de inventarisatie van jouw huidige situatie verder uit te werken. Dit doen zij onder andere door het uitvoeren van een SmartScan en een uitgebreide oppervlakteanalyse van jouw werkomgeving.

STAP 2: INVENTARISATIE VAN JE VRAAG
Na de inventarisatie van de huidige situatie kijken zij samen naar de toekomst. Zij gaan samen met jou aan tafel om jouw ambities betreffende verduurzaming van jouw huisvesting te formuleren. Daarbij is een strategische aanpak gericht op de langetermijndoelen essentieel. Welk duurzaamheidsbeleid wil je als organisatie voeren richting de toekomst? Wat is de ambitie en in wat voor stappen wordt invulling gegeven aan de ambitie? Wordt er enkel gekeken naar de gestelde wettelijke eisen of wil je als organisatie een stapje verder gaan en als voorbeeld dienen voor anderen? Ook ambities zoals gasloos bouwen kunnen geïmplementeerd worden.

STAP 3: OPSTELLEN PLAN VAN AANPAK
Op basis van jouw ambitie bespreken zij een concreet Plan van Aanpak. De stappen zijn afhankelijk van stap 2 en jouw wensen; de verduurzaming van uw kantooromgeving (werkplekconcept) en de verduurzaming van je gebouw (bouwkundige en installatietechnische maatregelen). Zij doorlopen het proces samen met jou op gebouwniveau.

STAP 4: UITVOERING PLAN VAN AANPAK
Binnen deze stap wordt het Plan van Aanpak uitgevoerd. De uitvoering wordt door hun gemonitord en aan jou teruggekoppeld in een periodiek overleg.

STAP 5: MONITORING EN EVALUATIE
Het uitvoeren van de maatregelen moet nuttig en doelgericht zijn. Naast advies en uitvoeringsbegeleiding bieden zij ook monitoring en evaluatie aan, zoals:

• Verbruikspatronen analyseren en besparingen identificeren.
• Energieverbruik analyseren, voorspellen en vroegtijdig corrigeren.
• Benchmarks op maat uitvoeren.
• Het resultaat van de energiebesparende maatregelen monitoren.
• Overzichtelijke kwartaalrapportages op maat opstellen.
• Evaluatie van nieuwe werkomgeving.

Dit stappenplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen HEVO en Klictet. Bij de uitvoering van bovengenoemde stappen gaan zij graag gezamenlijk met jou aan de slag.

Link: https://www.hevo.nl/advies-bouwmanagement/verduurzamen-gemeentelijk-kantoorvastgoed

Auteurs: kim.vermeulen@hevo.nl en johanna.scherer@hevo.nl

< Alle nieuwsberichten