Open brief leidt tot structureel overleg tussen UWV en haar achterban

Wat is begonnen met een open brief op LinkedIn aan Fred Paling, voorzitter Raad van Bestuur van UWV, is inmiddels uitgegroeid tot een serieuze werkgroep met een missie. De open brief is namelijk opgepikt door het UWV.


Do 27 Jun 2019

In eerste instantie leidde de open brief tot een koffiemoment tussen Ronald Broeders (directeur bij Sociaal Medische Zaken), Ernst Veenhoven (bestuursadviseur RvB) en Ron van de Mijn (hoofd Centraal Experise Centrum SMZ) en de initiatiefnemers (Melanie Hermes, arbeidsrecht advocaat), Anneke Mallant (bedrijfsarts, arts gemachtigde B&B), Kendra Hendriks (HRM-adviseur, arbeidsdeskundige), Michel Slot (verzuimexpert en specialist B&B), Joyce Paashuis (jurist) en Arno Linkels (proces- en casemanager). Tijdens dit koffiemoment zijn de wederzijdse wensen en verwachtingen uitgesproken. Aan de zijde van het UWV is er de wens om in overleg te treden met de achterban over hoe de kwaliteit van dienstverlening door het UWV wordt ervaren en de samenwerking met partijen. Aan de zijde van de werkgroep is er de wens om periodiek overleg te hebben met het UWV en om op die wijze een continue terugkoppeling te geven van wat er bij de achterban speelt en met name ook hoe beleid in de praktijk uitpakt. Gewenste uitkomst is dat de re-integratie van zieke werknemers verbeterd wordt. Met aandacht en waardering voor ieders rol, rekening houdend met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van alle partijen.

Door de partijen is afgestemd dat er in eerste instantie driemaal per jaar een overleg zal worden georganiseerd met in mei 2020 een evaluatie. De werkgroep is inmiddels druk doende om het eerste inhoudelijke overleg voor te bereiden. Hiertoe zal de werkgroep onder meer een enquête uitrollen, zodat een ieder uit de praktijk die hierin is geïnteresseerd, zijn of haar mening kan geven. Hiermee wordt een brede doelgroep bereikt en kan het maximale uit de achterban worden gehaald. De centrale thema’s die hierbij worden besproken zijn in ieder geval:
- Hoe kan UWV de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren?
- Hoe kan UWV haar beslissingen beter onderbouwen en zo de begrijpelijkheid verbeteren?

De komende weken wordt er druk door de werkgroep vergaderd over hoe het maximale uit de overlegmomenten kan worden gehaald. De planning is om eind augustus / begin september de enquête uit te rollen. Wil je je hier nu al voor aanmelden? Stuur dan een e-mail naar a.linkels@wegeon.nl.

< Alle nieuwsberichten