VNCI presenteert Routekaart 2050 ‘Chemistry for Climate’

Om 80 tot 95 procent reductie van broeikasgassen in 2050 te halen zijn nu investeringen nodig. Zowel voor de korte termijn als voor de doorontwikkeling van technologie na 2030. Steun van de overheid is onontbeerlijk.


Di 13 Mrt 2018

Om als chemische industrie succesvol bij te dragen aan de enorme uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 procent terug te brengen, zijn nu investeringen nodig. De sector kan zich daarbij niet alleen richten op de korte termijn maar moet ook nu al volop inzetten op de doorontwikkeling van de technologieën die nodig zijn voor 2050 maar nu nog niet rendabel zijn. Een internationaal competitief speelveld en samenwerking met de overheid zijn hierin cruciaal. Dit is de belangrijkste conclusie uit de Routekaart 2050 ‘Chemistry for Climate’, die de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) heeft gepresenteerd.

VNCI-voorzitter Mark Williams schetst dat de transitie naar een duurzame samenleving een enorme opgave is. ‘Hoe kan de chemische industrie het meest succesvol zijn in een wereld vol concurrenten? Om deze vraag te beantwoorden hebben wij een analyse gemaakt van mogelijke routes en de bijbehorende voorwaarden.’

Lees meer

< Alle nieuwsberichten