Wat hebben bedrijven nodig om sneller te leren?

Om snel te leren en duurzame groei te realiseren, moeten bedrijven begrijpen dat: Een snel proces bedrijven in staat stelt snel te leren en duurzaam te groeien. Dit wordt het growth hacking-proces genoemd. Over het algemeen komen grote successen bij growth hacking voort uit een reeks kleine overwinningen.


Wo 25 Jan 2023

Elk opgedane kennis leidt tot betere prestaties en betere ideeën om te testen, wat leidt tot meer overwinningen. Waardoor uiteindelijk kleine verbeteringen worden omgezet in verpletterende concurrentievoordelen.

Een simpele "hack" kan bijdragen aan aanvankelijk vluchtige groei, maar die groei is duurt niet lang.

 

Wat is het high-tempo growth hacking proces?

Op een hoog niveau kan high-tempo growth hacking worden opgesplitst in een herhaalbaar proces van vier stappen:

• Analyseren - gegevensanalyse en het verzamelen van inzichten

• Bedenken - het genereren van ideeën

• Prioriteren — experimenteer met prioritering

• Testen — de experimenten uitvoeren

 

Analyseer jouw gegevens en verzamel inzichten

Door meer te begrijpen over jouw klanten en hoe zij omgaan met jouw product, begin je mogelijkheden voor groei-experimenten te identificeren.

Begin door in de eerste golf van gebruikers te duiken die je hebt verworven sinds de lancering van jouw product. Scheid de betrokken gebruikers van de inactieve gebruikers. Stel drie algemene vragen:    

• Wat is het gedrag van mijn beste klanten?

• Wat zijn de kenmerken van mijn beste klanten?

• Welke gebeurtenissen zorgen ervoor dat gebruikers het product verlaten?

Deze vragen moeten zowel kwantitatief als kwalitatief worden bekeken. Terwijl een analist kan werken aan het identificeren van trends in de gegevens, moet een b2b marketing expert jouw klanten onderzoeken.

Het verkrijgen van kwalitatieve feedback zal waarschijnlijk jouw eigen blinde vlekken blootleggen. Daarnaast zal het nieuwe ideeën inspireren en helpen bij het begeleiden van onderzoek naar kwantitatieve gebruikersgegevens.

Door de gegevens vooraf te analyseren, ga je naar de ideevormingsstap van het proces, gewapend met de gegevens om ideeën te creëren met duidelijke hypothesen en ondersteunend bewijs.

 

Genereer doordachte ideeën

Ideeën zijn de belangrijkste input voor groei. Anders is de kans kleiner dat je team invloed zal hebben op de groei omdat er minder leren valt. Er zijn veel manieren om nieuwe ideeën te genereren. Onderzoek wat in het verleden wel of niet heeft gewerkt en vraag jezelf af waarom?

Probeer te brainstormen met andere mensen in jouw bedrijf. Door leden van je team te verzamelen en te vragen "hoe lossen we dit probleem op?". Of “hoe bereiken we deze doelstelling?”. Je zult merken dat er unieke manieren ontstaan om een probleem op te lossen. En dat deze waarschijnlijk beter haalbaar zijn omdat er meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn.

Een goed idee moet uitleggen hoe het bijdraagt aan een actuele groeidoelstelling. Hier is een basisoverzicht om ideeën voor testen te ordenen:

• Ideenaam: Wat is de kern van het idee dat anderen in één oogopslag kunnen begrijpen?

• Ideebeschrijving: Wat is het idee?

• Hoe ziet je het bijdragen aan de doelstelling?

< Alle nieuwsberichten