Desso: The floor is yours

De lucht die we inademen is van grote invloed op onze gezondheid en ons welzijn. Omdat we gemiddeld meer dan 90% van onze tijd binnen doorbrengen, is een gezond binnenklimaat van het grootste belang. De aanwezigheid en de grootte van stofdeeltjes zijn bepalend voor de luchtkwaliteit en kunnen een directe oorzaak zijn van gezondheidsproblemen.


Uitgave: Juli-Aug 2012
Thema’s: Interieur Fabrikant

Desso is een toonaangevende Europese fabrikant van hoogwaardig, duurzaam projecttapijt en tapijttegels voor commerciële toepassingen zoals kantoren,  bankgebouwen, winkels, openbare gebouwen, scholen, universiteiten en zorgcentra. Tot haar klanten rekent Desso onder andere Allianz, Canon, EDF, HSBC, Porsche, Procter & Gamble en SNCF. Een baanbrekende oplossing van Desso op het gebied van gezondheid is de DESSO AirMaster®.

Fijnstof
Fijnstof is de verzamelnaam voor zeer kleine stofdeeltjes. De grootte van deze deeltjes bepaalt in welke mate ze gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Hoe kleiner de deeltjes, des te schadelijker zijn ze voor de gezondheid. "De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft heldere richtlijnen opgesteld voor luchtverontreiniging door fijnstof (binnen en buiten) en stelt dat fijnstof met een aërodynamische diameter van 10 μm of minder (PM10) schadelijk is voor de gezondheid. Deze kleine stofdeeltjes zijn onzichtbaar voor het blote oog en produceren niet altijd een waarneembare geur. Daarom kan de lucht in een op het oog schone kamer toch verontreinigd zijn", legt Rob Kragt, Marketing Manager Benelux, uit.

Oplossing
Een onderzoek van de Deutsche Allergieund Asthmabund (DAAB) toonde aan dat de schadelijke werking van fijnstof aanzienlijk minder is als er, in plaats van een harde vloer, tapijt wordt gelegd. "In de nieuwe DESSO AirMaster® is deze eigenschap nog verder ontwikkeld. De gepatenteerde technologie is speciaal ontwikkeld om schadelijke fijnstof op te vangen en vast te houden. DESSO AirMaster® is zelfs acht keer effectiever in het opnemen en vasthouden van fijnstof dan harde vloeren en viermaal effectiever dan standaard tapijt. Daarmee is het de meest effectieve vloeroplossing voor het opvangen van fijnstof", aldus Rob Kragt.

< Alle thema's