Column Jean Paul van Bavel: Vermogensbeheer en kosten


Uitgave: Juli-Aug 2013
Thema’s: Column Vermogensbeheer

In de financiële sector vormen kosten een gevoelig onderwerp. Mede door hoge en vaak verborgen kosten hebben financiële instellingen de laatste jaren immers een slechte naam gekregen. Ook bij vermogensbeheer zijn de kosten nog te vaak onderbelicht.

De vergoeding die u betaalt voor het vermogensbeheer, de zogenaamde beheervergoeding, is in sommige gevallen slechts het topje van de kostenijsberg. In de meeste gevallen komen hier in ieder geval nog transactiekosten bij.

In het geval van beleggingsfondsen zijn we er echter nog niet met alleen beheervergoeding en transactiekosten, want binnen ieder beleggingsfonds zijn ook kosten verwerkt. Deze kosten ziet u niet direct, omdat de koers van het beleggingsfonds na kosten genoteerd is. maar u betaalt deze kosten wel, want zonder deze kosten zou de koers van het beleggingsfonds, en dus uw rendement, hoger zijn geweest.

Bovendien is het in de beleggingswereld gebruikelijk dat een vermogensbeheerder of adviseur een vergoeding krijgt als hij een beleggingsfonds aanbeveelt. Dit wordt retrocessie of kickbackfee genoemd. veel beheerders verdienen dus geld als zij bepaalde beleggingsfondsen in de portefeuilles van hun cliënten opnemen.

En juist op dit punt gaan per 1 januari 2014 belangrijke dingen veranderen. Vanaf die datum zal het verboden zijn om retrocessies te geven of te ontvangen. Het doel is uiteraard om de transparantie te verhogen. En om belangenverstrengeling tegen te gaan. Want een beleggingsadviseur kan de neiging hebben om fondsen aan te raden die hem de grootste retrocessie opleveren. En dit hoeft zeker niet altijd het beste fonds voor de cliënt te zijn.

Vraag daarom altijd goed door als u een adviseur of vermogensbeheerder uitkiest. Niet alleen over de kosten die u zichtbaar in rekening gebracht krijgt, maar ook over mogelijke kosten die niet direct zichtbaar zijn. alleen op die manier kunt u een goede afweging maken tussen de kosten en de kwaliteit van de vermogensbeheerder. De goedkoopste is zeker niet altijd de beste. maar van een goed inzicht in de kosten kunt u alleen maar beter worden.

Jean Paul van Bavel | Directeur Vermogensbeheer CapitalatWork Nederland

www.capitalatwork.com

< Alle thema's