De Coachtrain: Procesbegeleider bij duurzame organisatieverandering

De vijfdaagse training Procesbegeleider bij duurzame organisatieverandering van de Coachtrain is voor iedereen die vanuit zijn rol wil onderzoeken hoe je, vanuit meervoudig perspectief, professionele begeleiding en regie kunt bieden op strategisch, intersociaal en operationeel niveau.

Coachtrain

Duurzame veranderingen vragen om een grote wendbaarheid en betrokkenheid van mensen in alle lagen van organisaties. De juiste keuzes maken in lijn met het groter geheel blijkt van essentieel belang. Succesvolle strategische keuzes gaan hand in hand met de juiste functionele aanpassingen en verbindende communicatie tussen alle betrokkenen. Hieruit blijkt dat duurzaam veranderen begint met Bewustwording. In de Coachtraining Procesbegeleider bij duurzame organisatieveranderingen krijg je helder inzicht in wat je allemaal moet weten of onderzoeken om een duurzame organisatieverandering te kunnen begeleiden, leer je vanuit een strategisch koers het beleid in processen te identificeren, ontwerpen en beheersen vanuit de gewenste resultaten en anderen hierin te betrekken, leer je hoe je vanuit meervoudig perspectief regie kunt voeren, belangen en consequenties boven tafel kunt krijgen en steekhoudende adviezen kunt geven, weet je hoe je de inzichten en talenten van mensen binnen teams kunt benutten en verbinden met de gezamenlijke koers en leer je de volwassenheid van de organisatie of team te herkennen en hiermee rekening te houden in je procesbegeleiding.

Resultaat:

  • Je kunt vanuit overstijgend en meervoudig perspectief op alle procesdomeinen binnen een organisatie een waardevolle bijdrage leveren bij duurzame veranderprocessen.
  • Je kunt bewustwording creëren rondom alle voorkomende thema’s die meespelen rondom duurzame veranderingen binnen organisaties.
  • Je staat vanuit authenticiteit en deskundigheid in verbinding met anderen in het veranderproces.

Datum
2 april, 3 april, 9 juni, 10 juni en 2 juli

Kosten
1875 euro

Locatie
Eindhoven/Valkenswaard

Meer informatie en aanmelden
Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website.