BOB Academy: 'Organiseer anders' Di 5 Juni 2018

Page thumbnail
Locatie: Aarts Plastics
Spreker: Paul van Loon

'Organiseer anders'
Een hiërarchische bedrijfsstructuur is iets van de vorige eeuw, toen Frederick Winslow Taylor, ‘The principles of scientific management’ introduceerde. Taylor stelde dat al het denk-, regel- en besliswerk bij de manager kwam te liggen en dat arbeiders alleen moesten uitvoeren wat hen werd opgedragen; zelfstandige acties werden liefst vermeden. Was dat ten tijde van de industriële revolutie nog werkbaar, tegenwoordig vereist de steeds veranderende marktvraag een veel leniger bedrijfsstructuur dan het klassieke harkmodel. Wanneer verschillende disciplines van elkaar leren en samenwerken, ontstaat er een dynamiek die niet alleen commercieel zijn vruchten afwerpt, maar ook sociaal een enorme boost geeft.

Paul van Loon, mede-eigenaar van Censor | Voor de verandering en schrijver van het boek Stop down management, spreekt, enthousiasmeert, daagt uit en zet je aan het denken tijdens deze BOB Academy.

Voor wie is deze BOB Academy?
Voor ondernemers en directeuren uit branches zoals productie, industrie, techniek, bouw en logistiek (niet-zakelijke dienstverlening), met minimaal 15 personeelsleden.

Wat is de BOB Academy?
Met de BOB Academy brengen wij een event dat kleinschaliger is dan onze BOB Borrels en BOB Masterclasses: het is een mogelijkheid om met gelijkgestemden in contact te komen, genietend van een hapje en een drankje. Een BOB Academy wordt altijd gekoppeld aan een specifiek thema waarbij kennisoverdracht en duurzaam netwerken centraal staan. Deze BOB Academy werd je aangeboden door Regio Business in samenwerking met Censor | Voor de verandering en Aarts Plastics.