Presentatie De Voort Advocaten Beheersen van risico’s in de logistiek in Tilburg

Op woensdag 7 juni organiseren het Midpoint Huis van de Logistiek en LMB (Logistiek Midden-Brabant) in samenwerking met De Voort Advocaten en Bureau Cicero een presentatie Beheersen van risico’s voor ondernemers in de logistiek. De bijeenkomst vindt plaats in het Huis van de Logistiek in Tilburg.

De Voort 7 Juni

De afgelopen weken staat het nieuws weer bol van artikelen over de ondernemingsrisico’s in de logistiek: procederende bonden, een stevig controlerende Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), een handhavende Belastingdienst of als frauduleus vermeld staande buitenlandconstructies. Op het gebied van personeel, zzp’ers en ondervervoerders lopen logistieke bedrijven de nodige risico’s. Op 7 juni 2017 zal in het Huis van de Logistiek door Bureau Cicero en De Voort Advocaten worden stilgestaan bij deze risico’s, de wet- en regelgeving en mogelijke maatregelen om de risico’s te beperken.

Een juridische toetsing van de praktijk, slimme contractuele afspraken en het keurmerk PayChecked in Transport zijn manieren om de risico’s te kunnen beperken. Tijdens de bijeenkomst vertelt een toonaangevende ondernemer uit de transportsector over hoe hij zijn onderneming heeft beschermd tegen genoemde gevaren. De risico’s zijn door recente wetswijzigingen flink toegenomen. De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), die per 1 januari 2017 is uitgebreid naar vervoersovereenkomsten, en de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (de modelovereenkomsten voor zzp’ers) zorgen beide voor een verhoogde kans op aansprakelijkheid van de opdrachtgever.

Ook de steeds actievere houding van de vakbonden vormt voor opdrachtgevers een steeds groter risico. Recente rechtspraak, met name over de inzet van buitenlandse vennootschappen of personeel, laat zien dat het aantal veroordelingen tot het moeten betalen van cao-loon toeneemt.

Het beheersen van de risico’s begint bij kennis. Deze kennis wil De Voort Advocaten in de bijeenkomst graag aan de aanwezige ondernemers overdragen. Op het gebied van nieuwe wetgeving, contracten en het door TLN en EVO ontwikkelde keurmerk PayChecked in Transport. Dit keurmerk zorgt ervoor dat kan worden aangetoond dat er conform relevante wet- en regelgeving wordt gewerkt. Een onafhankelijke inspectie-instelling toetst of er veranderingen en verbeteringen in de administratie en de bedrijfsvoering nodig zijn om het keurmerk te kunnen behalen.

De bijeenkomst wordt verzorgd door:
Stefan Jansen, advocaat bij De Voort Advocaten, gaat in op de relevante wet- en regelgeving, de verzwaarde juridische eisen aan de eigen bedrijfsvoering èn de bedrijfsvoering van ingeschakelde derden, de risico’s en de juridische beheerstechnieken.
Patrick Tom en Theo van Leeuwen zijn beiden werkzaam bij bureau Cicero, een organisatie gespecialiseerd in de controle op verplichtingen uit arbeid (als geaccrediteerde inspectie-instelling ISO/IEC 17020 onder nummer I 225). Zij ontwikkelden samen met TLN en EVO het keurmerk PayChecked voor de transportsector. Zij voeren inspecties uit om naleving van de norm bij het keurmerk te controleren.

Datum en tijd
Woensdag 7 juni van 14.30 uur tot 17.30 uur.

Programma
14.30 uur Inloop
15.00 uur Start presentaties
17.30 uur Borrel

Locatie
Huis van de Logistiek
Heraclesstraat 6
5048 CG Tilburg

Aanmelden
Aanmelden kan door te mailen naar Denise Quartu: d.quartu@devoort.nl. Kijk voor meer informatie op de website van De Voort Advocaten.