Snijders advocaten organiseert seminar over arbeidsrecht in Vught

Snijders advocaten, sectie arbeidsrecht organiseert op donderdag 10 oktober een seminar met als onderwerp ‘Het arbeidsrechtelijke concurrentiebeding’.

Snijders

De wet stelt strenge eisen aan het concurrentiebeding. Zo is het concurrentiebeding alleen geldig als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en de werkgever het concurrentiebeding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd is het concurrentiebeding alleen geldig als het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en die noodzaak bij het concurrentiebeding is opgenomen. Die motivering speelt ook weer een rol als de werkgever een beroep wil doen op het concurrentiebeding. Tijdens het seminar worden deze eisen besproken met behulp van voorbeelden uit eigen praktijk en rechtspraak.

Datum
Donderdag 10 oktober vanaf 15.30 uur.

Programma
15.30 uur Ontvangst met koffie & thee
16:00 uur Aanvang seminar
17.30 uur Borrel
18.30 uur Afsluiting

Kosten
Deelname is kosteloos.

Locatie
Kasteel Maurick
Maurick 3
5261 NA Vught

Aanmelden
Wil je erbij zijn? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar hr@snijders-advocaten.nl.