De Voort medeorganisator Scoren met medezeggenschap

Na de succesvolle eerste editie van vorig jaar, organiseert De Voort Advocaten | Mediators ook dit jaar het evenement Scoren met Medezeggenschap op de KNVB Campus in Zeist. Het thema van de inspiratiesessie is ‘Medezeggenschap in Beweging’ en is bedoeld voor iedereen die met medezeggenschap te maken heeft: ondernemingsraden, RvB-leden, RvC-leden en ambtelijk secretarissen.

De Voort

Economische en maatschappelijke ontwikkelingen die de afgelopen jaren geleidelijk zijn verlopen komen op een keerpunt. Flex, privacy, uitbesteding, werkdruk; keuzes en oplossingen die voorheen vanzelfsprekend waren zijn niet zo vanzelfsprekend meer. Relaties en verhoudingen veranderen. Medezeggenschap staat niet stil, maar is juist voortdurend in ontwikkeling. Dat is van belang voor het succes en de toekomst van organisaties. Ondernemingsraden en bestuurders geven de ontwikkeling van medezeggenschap samen vorm.

Workshop
De Voort Advocaten verzorgt een workshop me het onderwerp ‘Medezeggenschap: Beweeg mee!’. Flexibele medezeggenschapsvormen binnen en buiten de kaders van de Wet op de ondernemingsraden. De WOR dateert uit 1950, in een tijd dat ondernemingen nog een eenvoudige structuur kenden, en geen deel uitmaakten van een groter geheel. Organisaties zijn echter volop in beweging, de structuren worden steeds complexer en het aantal flexibele arbeidskrachten is explosief gestegen. De medezeggenschap staat voor een uitdaging. Hoe kunnen ondernemingsraden bijvoorbeeld alle belanghebbenden bij de medezeggenschap betrekken en hoe kan hij betekenisvol invloed blijven uitoefenen? In een interactieve workshop bespreken Joost van Mierlo en Manouk Milbou van De Voort Advocaten | Mediators aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je ondernemingsraad kan meebewegen met deze ontwikkelingen. Zij bekijken samen met jou welke (juridische) mogelijkheden er zijn binnen én buiten de kaders van de Wet op de ondernemingsraden.

Datum en tijd
Woensdag 14 november van 11.00 uur tot 18.00 uur.

Programma
11:00 uur Rondleiding (optioneel, alleen voor geïnteresseerden)
12:00 uur Ontvangst + lunch
13:00 uur Beweging Linda van der Heide, directeur Urban Life Health Centre
13:05 uur Plenaire sessie geleid door Thijs Homan
14:00 uur Pauze
14:20 uur Workshop
15:30 uur Pauze
15:50 uur Workshop
17:00 uur Afsluiting Plenair
17:20 uur Borrel
18:00 uur Einde

Kosten
Prijs relatie: €99,00
Prijs geen relatie: €125,00

Locatie
KNVB Campus
Woudenbergseweg 56
3707 HX Zeist

Aanmelden
Aanmelden kan via de website.