Informatiebijeenkomst relatie Nederland - China

​Graag nodigt BOM je woensdag 17 mei uit op het Provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch voor een bijeenkomst om Brabantse bedrijven te infomeren over de actuele ontwikkelingen in de relatie tussen China en Nederland en de rol van mensenrechten daarin.

643d 424de 98d3

Daan Abrahams, zelfstandig China-onderzoeker, is samen met Frans-Paul van der Putten van ChinaGeopolitics in opdracht van de Provincie Noord-Brabant een onderzoek gestart met als doel om aanbevelingen te doen over de mogelijkheden om mensenrechten een meer centrale plaats te geven binnen de Chinarelaties vanuit de provincie Brabant.

Het project gaat in deze fase uit van vertrouwelijkheid van gedeelde informatie en wordt uitgevoerd in samenwerking met Stijn Deklerck, China-deskundige bij Amnesty International Nederland.

Deze bijeenkomst is een onderdeel van het onderzoek en zal een interactieve insteek hebben. Doel van de bijeenkomst is om informatie op dit thema met het bedrijfsleven te delen en input vanuit het bedrijfsleven op te halen.
Tijdens het discussiedeel van de bijeenkomst is er gelegenheid voor deelnemers om hun ervaringen en best practices wat betreft mensenrechten als thema in de relatie met China met elkaar te delen. Deze input wordt vertrouwelijk behandeld.

Locatie: Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
Tijdstip: 10:00u – 12:30u

Ze zouden het zeer op prijs stellen als je deel kan nemen aan de sessie.
Aanmelden* is gratis en kan tot en met vrijdag 12 mei middels deze link.

Mocht je vragen hebben over de bijeenkomst dan kan je contact opnemen met Daan Abrahams via abrahams.daan@gmail.com.

Tot dan!

Hartelijke groet,

BOM
Provincie Noord-Brabant
ChinaGeopolitics
Amnesty International

*De organisatie behoudt zich het recht voor om niet relevante aanmeldingen af te wijzen.