Eerste jaarevenement Data Value Center – Smart Industry

Tijdens het eerste jaarevenement 'MeerWaarde met Data' van het Data Value Center – Smart Industry (DVC-SI) op 17 oktober komen ruim 100 mkb-ondernemers uit de maakindustrie bijeen op de Brainport Industries Campus in Eindhoven.

DVCSI

Het DVC-SI is officieel per 2 juli 2019 gestart, maar al in het voorjaar zijn de eerste activiteiten georganiseerd. Het DVC-SI biedt brede ondersteuning aan bedrijven in de maakindustrie. Voor 17 oktober is een gevarieerd programma samengesteld om de laatste ontwikkelingen te bespreken, ideeën uit te wisselen en praktische toepassingen toe te lichten.

Datum en tijd
Donderdag 17 oktober van 13.30 tot 19.00 uur.

Programma
13.30 uur Inloop
14.00 uur Plenair programma
 Welkom en introductie
 Opening Data Value Center Smart Industry
 Wat moet ik met al die kleine orders? Janwillem Verschuuren, directeur De Cromvoirtse
 Data voor slimme systemin: Teade Punter, Lectoraat High Tech Embedded Software, Fontys Hogeschool ICT
15.15 uur Break-out sessies (2 ronden van 45 min.)
 Sessie 1: Data als inzet voor versterking concurrentiepositie
 Sessie 2: Linked Data toepassingen in Smart Industry
 Sessie 3: Fieldlabs Flexible Manufacturing & Advanced Manufacturing Logistics
 Sessie 4: Data Science for Smart Industry
 Sessie 5: Dataverzameling uit robotinstallaties om de OEE te verhogen
 Sessie 6: Project ‘Fabriek van de Toekomst’ (FOKUS)
17.00 uur Plenair afsluitingsprogramma
 Cloud oplossingen voor het mkb: Peter Beran, Siemens Digital Industries – Software, Cloud Application Solutions (DI S CAS)
 Afsluiting en slotmededelingen
17.30 uur Informele borrel in BIC Café – Data Value Café (Atrium)
19.00 uur Einde

Kosten
Dit evenement wordt kosteloos aangeboden door de tien DVC-SI partners en is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Locatie
Brainport Industries Campus 1, Eindhoven

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via de website.