Masterclass Midpoint Brabant: Groen op je bedrijf

Het wordt warmer, het wordt droger en het wordt natter: het klimaat verandert. Ook jij als ondernemer in de leisuresector krijgt hiermee te maken. Wil je problemen met extreem weer in de toekomst voorkomen? En kansen pakken die erdoor ontstaan? Geef je dan op voor de masterclass ‘Groen op je Bedrijf’.

Masterclass Midpoint 2

De masterclass is onderdeel van het Midpoint Brabant programma Een Gezond Leisureklimaat dat recreatieondernemers helpt bij het klimaatproof maken van hun bedrijf. Experts van Orbis verzorgen de inhoud van de masterclass.

Bomen en planten houden CO₂ vast en gaan de opwarming van de aarde tegen. Wanneer je zorgt voor meer groen op je bedrijf, draag je daar dus aan bij. Maar je hebt er zelf ook direct voordeel bij, want:
-Bomen en planten zorgen voor verkoeling in warme periodes (en die komen er steeds vaker en zijn steeds warmer).
-Het regenwater zakt onder bomen en planten veel beter de bodem in waardoor je minder last hebt van overstromingen.
-Met meer biodiversiteit krijg je meer dieren en insecten en daardoor creëer je een aantrekkelijke omgeving voor je gasten.
-Groen vermindert luchtvervuiling en dempt geluidshinder: fijn voor je gasten!

Wat leer je in deze masterclass?
In deze masterclass leer je de kenmerken van verschillende boom- en plantensoorten, leer je hoe je de bodem kunt verbeteren en maak je een groenplan op maat voor je eigen bedrijf met bijvoorbeeld:
-Bomen, houtwallen of -singels, hagen en plantenborders
-Bloemrijke randen of veldjes
-Groene daken
-Groene gevels
-Waterberging
-Nestkasten
-Subsidie: advies en hulp met het aanvragen

Verder krijg je advies over subsidies en hulp bij het aanvragen van een geschikte subsidie voor jouw plan. De subsidies variëren van regelingen voor het toepassen van ‘kleine’ maatregelen op en rond het erf, zoals het plaatsen van nestkasten en het inzaaien van bloemenmengsels, tot vergoedingen voor het omvormen van agrarische gronden naar natuur of het realiseren van natuurspeelplaatsen.

Na deze masterclass
-Heb je een basis van een groenplan voor je bedrijf.
-Weet je of het aanvragen van een subsidie voor jouw plan mogelijk is en hoe je die eventueel aanvraagt.

Datum en tijd
De masterclass ‘Groen op je Bedrijf’ bestaat uit twee ochtenden van 09.00 tot 12.30 uur. Hierbij komen een aantal uren thuisstudie. De masterclassdagen zijn:

Dinsdag 19 januari
Dinsdag 23 februari

Kosten
Dankzij onze partners is de investering voor deze masterclass is € 0,- voor leisure-ondernemers in Midden-Brabant. Bij afwezigheid zonder geldige reden, worden de kosten van de masterclass (€ 500,-) in rekening gebracht bij de betreffende deelnemer. Uiteraard mag je een vervanger sturen.

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website.