Seminar van BG.legal in Den Bosch: Investeren 2.0

BG.legal organiseert op dinsdag 19 november een seminar over hedendaags investeren en financieren. Tijdens dit seminar krijg je praktische tips om kansen te pakken die moderne vormen van investeren en financieren bieden.

BGlegal

De huidige bedrijfsvoering is niet te vergelijken met de bedrijfsvoering van tien jaar geleden. Dat geldt ook voor bedrijfs- en projectfinanciering. Tien jaar geleden was bancaire financiering de belangrijkste bron, tegenwoordig zie je een verschuiving naar alternatieve of aanvullende vormen van financiering. Denk aan private investment, crowdfunding en kredietunies. Dit kan leiden tot nieuwe kansen.

Hoe werkt dit ‘nieuwe’ financieren en investeren? Wat komt daarbij kijken? En is het allemaal wel zo nieuw en anders? Ook voor het mkb/startups/scaleups? Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden, heeft BG.legal onderzoek gedaan onder private investors. Op 19 november worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Aansluitend vindt onder leiding van Theo Verbruggen (verslaggever NOS) een paneldiscussie plaats met vertegenwoordigers van verschillende verstrekkers van alternatieve financiering en bedrijven die daarvan gebruik hebben gemaakt. Ook jouw vragen worden daarin beantwoord.

Datum en tijd
Dinsdag 19 november van 15.00 uur tot 18.00 uur.

Locatie
Hoofdkantoor BG.legal
Lekkerbeetjesstraat 6
5211 AL 's-Hertogenbosch

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website.