< Terug naar alle leden

BRISCK Branche: Bedrijfshuisvesting, Overig bedrijfshuisvesting

Bedrijfsomschrijving

Brisck BV is een jonge en solide onderneming die gebouwd is op jarenlange ervaring van vastgoedexperts. Onze organisatie beschikt over veel kennis op het gebied van de financiële, fiscale en juridische aspecten omtrent ontwikkeling, realisatie en beheer van commercieel vastgoed. Kortom: Brisck is een ervaren speler in de gehele bedrijfskolom. Ons grote netwerk zorgt ervoor dat we toegang hebben tot de beste partners en dat we de weg kennen bij overheid en financiële instellingen.

WAAR STAAT BRISCK VOOR?
Rendement is de basis van elk bedrijf en de basis van rendement is Brisck: De Basis van een goed Rendement is Integriteit Solvabiliteit Continuiteit en Kwaliteit.

MISSIE
Door optimale waarborging van continuïteit ontstaat duurzaamheid en vise versa. Voeg daar kennis, ervaring, mensen en middelen aan toe, hetgeen de basis vormt voor duurzaam succes! Door dit als uitgangspunt te nemen bij het oplossen van vastgoedvraagstukken samen met onze klanten worden risico’s maximaal onderkend, waardoor een lager rendement voor Brisck aanvaardbaar is. Het gedeelde belang dat hierdoor ontstaat zorgt ervoor dat het optimum wordt bereikt tussen continuïteit en duurzaamheid voor alle betrokken.
Het delen van kennis bij elke stap in het proces resulteert in een schat aan ervaring. Die ervaring kan bij elk volgend vraagstuk actief worden ingezet. Op die manier garandeert Brisck een goede taxatie van risico’s en een optimaal rendement voor elke casus. De win-winsituatie die daardoor ontstaat is voelbaar voor beide partijen.

VISIE
Een duurzame win-winsituatie creëren voor commerciële vastgoedgebruikers en Brisck door te voorzien in de korte-, midden- en langetermijn behoefte van beide partijen en dat tegen voor beide partijen optimale voorwaarden. De basis hiervoor wordt per vraagstuk telkens opnieuw gelegd door vooraf ‘de juiste architectuur toe te passen’ met respect voor elkaars basisbehoeften en principes.

Door vervolgens optimaal gebruik te maken van de integratie van elkaars kennis, ervaring, mensen, middelen en maximale betrokkenheid in het totale proces kunnen zoveel mogelijk risico’s worden vermeden waardoor maximaal ‘rendement’ voor beide partijen ontstaat. Het totale proces omvat de gehele bedrijfskolom, van behoefteinventarisatie, (her)ontwikkeling, de uitvoering tot en met de financiering en het technische en commerciële beheer.

FUNCTIONEEL EN ESTHETISCH
Bij het (her)ontwikkelen en aankopen van vastgoed, zorgt Brisck voor een optimale balans tussen functionaliteit, flexibiliteit en architectuur. Logischerwijs zijn de wensen van de opdrachtgever het uitgangspunt bij ieder ontwikkeltraject. Deze wensen vullen wij aan met onze kennis op het gebied van techniek, bouw en duurzaamheid. Op die manier komt een eindresultaat tot stand dat optimaal functioneel is, een representatief uiterlijk heeft en bovendien wederzijds rendement oplevert.

SNEL EN ZORGELOOS ONTWIKKELEN
Wanneer een organisatie besluit de (her)ontwikkeling en het beheer van vastgoed uit handen te geven aan Brisck, voeren wij de regie over het gehele traject. Van ontwerp tot vergunningaanvraag, van bouw tot oplevering, zijn wij het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Dit alles op basis van de wensen van de organisatie op het gebied van huisvesting en het inpassen van primaire processen. Dit geeft de opdrachtgever de rust en ruimte die nodig is om de organisatie voor te bereiden op de verhuizing of de herindeling van processen en afdelingen.


Contactgegevens
Monsigneur Bekkersplein 2
5076 AV Haaren
T: 088-0202999
I: Website

Business facts
Medewerkers: 5 - 10
Oprichtingsjaar: 2011
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -