< Terug naar alle leden

Bewakingsdienst P. van Gijn Branche: Bedrijfshuisvesting, Beveiliging

Bedrijfsomschrijving

ONZE DIENSTEN
Door de jaren heen hebben wij een schat aan ervaring opgebouwd op het gebied van beveiliging. Bewakingsdienst P. van Gijn BV is hedendaags derhalve een erkende en zeer gewaardeerde beveiligingspartner. Niet alleen bedrijven maar ook vele particulieren in de regio ‘s-Hertogenbosch en omliggende gemeenten, behoren tot onze grote klantenkring.

Naast het aanbieden van onze beveiligingsdiensten staan we voor u klaar met adviezen. Wilt u zich snel veilig voelen? Wacht niet langer en kom met ons in contact. Wij als beveiligingsorganisatie staan voor een veiliger Den Bosch en omgeving!

WAAROM KIEZEN VOOR
- Meer dan 35 jaar ervaring
- Regionaal werkgebied, bekend in de regio
- Persoonlijk met korte communicatielijnen
- Heldere en duidelijke bedrijfsvoering

Bewakingsdienst P. van Gijn BV biedt permanente beveiliging voor bedrijven en particulieren. Naast permanente bewaking voor bedrijven of bouwterreinen (panden in aanbouw) verzorgen we ook voor particulieren permanente bewaking. Denk hierbij aan beveiliging wanneer u zelf niet thuis bent wegens vakantie of bijvoorbeeld aan een uitvaartplechtigheid. Er zijn door ons legio voorbeelden te noemen van inbraken op zulke momenten.
Permanente bewaking op afgesproken uren
Er is sprake van een permanente bewaking en/of beveiliging, wanneer een geüniformeerde beveiligingsbeambte van Bewakingsdienst P. van Gijn BV volledig beschikbaar is voor het verzorgen van beveiligingstaken en overige dienstverlening ten behoeve van de opdrachtgever. In overleg met de opdrachtgever worden de criteria, waaraan de in te zetten persoon c.q. personen dienen te voldoen, vastgesteld (beveiligingsopleiding, representativiteit, ervaring telefoonbediening etc.).
Beveiligingsbeambte voor bijzondere werkzaamheden
Naast de gebruikelijke beveiligingstaken is het mogelijk nadere, bijzondere werkzaamheden aan de beambte op te dragen, indien de werkzaamheden geen nadelige invloed zullen hebben op de te verzorgen beveiligingstaken. Hierbij valt te denken aan: telefoonverkeer, licht- administratieve taken, etc. Permanente bewaking is mogelijk vanaf een periode van minimaal 3 aaneengesloten uren. Een en ander ten gevolge van de CAO-bepalingen, zoals vastgelegd in de CAO particuliere beveiligingsorganisaties. De taken van de beveiligingsbeambte kunnen zoal bestaan uit:
toepassing parkeerregels
controle op het (on-)bevoegd aanwezig zijn van mensen binnen het complex
het verzorgen van controleronden in het complex
het constateren en voorkomen van situaties welke brandgevaar kunnen opleveren binnen het complex
het openhouden van de vluchtroutes
het verzorgen van een brand- en sluitronde in het volledige complex of delen daarvan
behandelen van inkomend en uitgaand telefoonverkeer
overige, nader met de cliënt overeen te komen taken en verantwoordelijkheden
het vervullen van de “gastheer/gastvrouw-functie voor uw organisatie

De taken worden in een instructie vastgelegd en de beambte zal desgewenst bij elke dienst een relevante rapportage verzorgen. Bij overeenkomsten voor langere duur worden de in te zetten beambte(n) volledig op de taak ingewerkt en worden er voldoende back-up mogelijkheden gecreëerd, om zodoende de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen.

Ondersteuning en advies voor permanente bewaking
We geven u graag ondersteuning en een helder advies ten aanzien van het verzorgen van professionele permante bewaking/beveiliging, want iedere beveiligingsopdracht is immers verschillend.

Een goede alarmopvolging is belangrijk!
Een goede alarmopvolging is een zeer waardevolle toevoeging voor de succesvolle beveiliging van uw pand. Bewakingsdienst P. van Gijn BV verzorgt professionele alarm opvolging voor zowel bedrijven als particulieren in de regio ‘s-Hertogenbosch. Voor we starten met de werkzaamheden, zorgen we dat e.e.a. in een volledig op maat gemaakte instructie ten behoeve van uw pand is vastgelegd. En uiteraard zorgen we ervoor dat onze medewerkers alle informatie krijgen zodat de juiste handelingen kunnen worden verricht. Dus laat de opvolging van een alarm door ons verrichten en vertrouw op de expertise van Bewakingsdienst P. van Gijn BV!


Contactgegevens
Salvador Allendelaan 3
5231 BZ 's-Hertogenbosch
T: 073-6440809
I: Website

Business facts
Medewerkers: 10 - 25
Oprichtingsjaar: 1982
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -