< Terug naar alle leden

Sinkegroep Infra Branche: Bedrijfshuisvesting, Bouw

Bedrijfsomschrijving

Sinkegroep Infra: Al meer dan 45 jaar een begrip in Zeeland

Innovatie en Circulair Bouwen
Milieu en duurzaamheid staan hoog in het vaandel! De Sinkegroep gaat op een verantwoorde manier om met mensen, milieu, energie en grondstoffen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Binnen de sectoren waarin de Sinkegroep actief is, wordt waarde gehecht aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook de Sinkegroep wil op een verantwoorde manier omgaan met mensen, milieu, energie en grondstoffen. Hiervoor is door de directie een beleidsvisie en doelstellingen op het gebied van MVO en duurzaamheid vastgesteld.

CO2 prestatieladder
Sinkegroep zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en projecten te verminderen. Op naam van P. Sinke Holding bv is de Sinkegroep in het bezit van de CO2-Prestatieladder niveau 3: een belangrijk instrument in het aanbestedingsproces. Dit houdt in dat binnen de onderneming alle energie stromen inzichtelijk zijn en er bepaald is op welke manier de uitstoot van CO2 wordt gereduceerd, hierover proactief intern en extern wordt gecommuniceerd en de organisatie actief participeert in keteninitiatieven. Middels dit certificaat (h)erkennen opdrachtgevers bedrijven die CO2-reductie serieus nemen.

Beleid
Milieu en duurzaamheid staan hoog op de agenda. Daarom is de Sinkegroep naast de huidige inspanningen op deze thema’s, waaronder het recyclen van afvalstromen als bedrijfs-, bouw-, en sloopafval, ook actief om de CO2-uitstoot te verlagen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zuinig en goed onderhouden wagenpark, vergroting van het aandeel groene en hernieuwbare energie, voorlichting aan medewerkers over “het nieuwe rijden/draaien” en “good housekeeping” op het kantoor. Jaarlijks wordt het KAM-zorgsysteem getoetst aan de KAM-doelstellingen en de geleverde prestaties.

Realisatie
Het realiseren van het energiebeleid is door de Sinkegroep bewerkstelligd middels een energie zorgsysteem. In dit zorgsysteem wordt het energieverbruik en de CO2-uitstoot systematisch beoordeeld. Met de verbruiksgegevens wordt bepaald welke doeltreffende maatregelen worden getroffen om uitstoot van CO2 te reduceren. Tevens worden resultaten van CO2 besparende maatregelen periodiek beoordeeld. De planning van maatregelen wordt aan de hand van deze resultaten actueel gehouden.

CO2-beleid
De Sinkegroep communiceert jaarlijks over haar energie en CO2-beleid. De bronnen voor het bepalen van de carbon footprint worden jaarlijks verzameld en verwerkt en zijn allemaal beschikbaar. De communicatie vindt op verschillende manieren plaats. Zij draagt binnen het bedrijf bij aan bewustwording en vermindering van de CO2-uitstoot en zorgt daarnaast voor transparantie richting externe belanghebbenden.

Uitstoot door vervoer
Grotendeels wordt de CO2-uitstoot veroorzaakt door het brandstofverbruik van transportmiddelen (43%) en andere machines (53%). Het brandstofverbruik bedraagt dan ook 97% van de totale footprint. Om dit te reduceren heeft de Sinkegroep een aantal maatregelen genomen. De Sinkegroep streeft er naar het machinepark te vernieuwen met milieuzuinige auto’s, die tenminste voldoen aan de Euro-6 norm. Daarnaast volgen chauffeurs de training “het nieuwe rijden” en wordt er frequent gecontroleerd op bandenspanning en onderhoud. Ter optimalisatie van transportbewegingen is een deel van het wagenpark van de Sinkegroep voorzien van een GPS systeem. Met behulp van dit systeem beperkt de planning het percentage “lege” ritten. Tevens worden nieuwe machines en voertuigen voorzien van boordcomputers, waarmee o.a. informatie over het brandstofverbruik wordt verzameld. Daarnaast worden machines aangeschaft welke zijn voorzien van hybride-systemen.

Participatie
De Sinkegroep neemt deel aan het VERAS Branche Initiatief CO2 Prestatieladder. Dit initiatief is een samenwerking tussen enkele sloopbedrijven, zoals Sinkegroep, Dusseldorp, REKO en RGS. Het doel van dit keteninitiatief is om aan de hand van presentaties van leveranciers, deelnemers of bedrijven met een belang in de keten, de deelnemende bedrijven te inspireren om (eventueel door samenwerking) te komen tot CO2 reducerende maatregelen. Het initiatief wordt twee maal per jaar georganiseerd.

Het VERAS Branche Initiatief CO2 Prestatieladder, onderzoekt de mogelijkheid om een markt te creëren waarin, bij sloop vrijkomende bouwstoffen worden hergebruikt in nieuwbouwprojecten. Doel hierbij is het reduceren van emissies door productie en transporten van bouwmaterialen.

Daarnaast worden tijdens de bijeenkomsten sprekers uitgenodigd, welke bedrijven kunnen bijstaan met het behalen van emissie reducties. Een voorbeeld is de laatstgehouden bijeenkomst waarbij een vertegenwoordiger van de brancheorganisatie BMWT het programma Het Nieuwe Draaien (HND) heeft toegelicht. Daarnaast zijn naar aanleiding van het keteninitiatief enkele deelnemers aan het testen met een techniek om brandstofverbruik bij wisselen van hulpstukken te reduceren. Resultaten hiervan worden tijdens de bijeenkomsten gedeeld en besproken. Ook is een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst dat de deelnemende bedrijven onderling informatie uitwisselen over CO2 reductieprogramma’s die men toepast in de praktijk.

Over ons
Uw partner in grond-, weg- en waterbouw
Sinkegroep is een familiebedrijf dat bestaat uit verschillende onderdelen met elk hun eigen expertise.

P. Sinke bv
Het oudste bedrijf binnen de Sinkegroep is P. Sinke bv, zo’n 40 jaar geleden werd het eenmansbedrijf gestart met één kraan. Inmiddels is Sinke bv uitgegroeid tot een belangrijke verhuurder op de Zeeuws GWW markt met ruim 30 grondverzetmachines in allerlei capaciteiten en uitvoeringen: mobiele kranen, rupskranen, shovels, mini-kranen en ander klein hulpgereedschap. Ook binnen de Zeeuwse sloopmarkt en daarbuiten heeft P. Sinke bv een naam opgebouwd, die er mag zijn. Diverse gebouwen, van klein tot groot, werden onder de sloophamer van Sinke een kopje kleiner gemaakt. De machines van Sinke zijn hiervoor uitgerust met de modernste hulpstukken, welke garant staan voor een snelle, veilige en milieuvriendelijke sloop.

Aannemingsbedrijf Reimerswaal bv
Sinds 1992 is Aannemingsbedrijf Reimerswaal actief op de Zeeuwse GWW markt. Door de sterke verbondenheid met de andere Sinke bedrijven kunnen grootschalige projecten in eigen beheer worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn dijkwerken, bodem saneringen, uitbreidingsplannen, terreinverhardingen, reconstructies, bergingsriolen en cultuurtechnische werken.

Puin/Breekexploitatie Sinke bv
Puin/Breekexploitatie Sinke bv ontvangt en verwerkt bouw- en slooppuin op haar terreinen aan de Nishoek te Kruiningen, de Albert Plesmanweg te Goes en de Kleverskerkseweg te Middelburg.

Sinke Transport bv
Sinke Transport is met haar wagenpark een onmisbare schakel binnen de activiteiten van de Sinkegroep. Het in bulk vervoeren van vervuilde grond, puin, menggranulaat en andere grondstoffen is een kernactiviteit van dit bedrijf. Containertransport is met de groei van Sinke Recycling de laatste jaren sterk toegenomen. Hiernaast worden er dagelijks ook speciale transporten uitgevoerd met de kraanauto’s en (semi)diepladers.

Sinke Recyling bv
Sinke Recycling verwerkt puin-, bouw-, sloop-, hout-, groen- en andere soorten bedrijfsafval. Containers van 2 tot en met 40 kuub worden hiervoor door eigen containerauto’s op locatie geplaatst, gewisseld of gehaald. De klant kan zijn afval ook zelf naar Kruiningen brengen. Na weging vindt sortering plaats met de zelf ontwikkelde sorteerlijn. De uiteindelijke materiaalstromen worden tenslotte afgevoerd naar gespecialiseerde verwerkers.


Contactgegevens
Nishoek 38 A
4416 PE Kruiningen
T: 0113-382160
I: Website

Business facts
Medewerkers: > 100
Oprichtingsjaar: 1976
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -