< Terug naar alle leden

Verlaak Consultants Branche: Zakelijke dienstverlening, Organisatieadviesbureau

Bedrijfsomschrijving

Persoonlijk subsidieadvies in Etten-Leur
Wij zijn actief op het gebied van subsidieaanvragen voor zowel het (mkb-)bedrijfsleven als voor non-profitorganisaties. Daarnaast staan wij zowel particulieren als ondernemers bij wanneer er juridische kwesties spelen.

Waarom zijn subsidies vaak noodzakelijk?
Vernieuwing is voor elke branche van levensbelang. Zonder vernieuwing verslechtert je concurrentiepositie, stagneert de groeicapaciteit en raakt de economie in het slop.

Subsidie is de smeerolie in het innovatiemechanisme. Nieuwe projecten zijn vaak risicovol en organisaties vragen zich af of ze het risico willen nemen. Subsidies en/of andere bijdragen zoals kredieten en garantstellingen kunnen dan helpen om toch de vernieuwingsslag te maken. Wij helpen om uw vernieuwingen mogelijk te maken.

Maar er is meer: is de subsidie eenmaal binnen, dan wacht er nog een belangrijke administratieve taak om de subsidie te verantwoorden. Organisaties hebben per definitie een grote hekel aan administratieve verplichtingen. Wij ondersteunen u hierbij! Wij geven de tools om uw administratieve plichten te vervullen. Daarnaast geven wij adviezen om eventuele controles heelhuids te doorstaan.

Onze werkwijze
1: Onderzoek: Voordat wij een subsidie aanvragen, doen wij allereerst onderzoek naar uw bedrijf en het desbetreffende project waarvoor subsidie aangevraagd dient te worden. Dit wordt gedaan om zo het juiste advies te kunnen geven over de verschillende subsidies en eventuele alternatieven met u te kunnen bespreken.
2. Advisering: Naar aanleiding van het onderzoek zal een advies worden gegeven over welke subsidies voor u van toepassing zijn. U krijgt van ons een rapport van de verschillende subsidiemogelijkheden. Daarin staat ook vermeld aan welke voorwaarden u moet voldoen.
3. Subsidieaanvraag: Wanneer u een interessante regeling aantreft in het rapport, gaan wij ermee aan de slag! Wij verzorgen voor u de gehele subsidieaanvraag. Op deze manier hoeft u zich geen zorgen te maken over de aanvraag en kunt u zich focussen op uw werkzaamheden.
4. Begeleiding en ondersteuning: Na de subsidieaanvraag houdt het voor ons niet op. Dit proces gaat namelijk verder. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u de subsidie ook daadwerkelijk ontvangt. Tevens zorgen wij voor de administratie en voor de afhandeling van de subsidie.

Ondernemersrecht
Bent u ondernemer of bent u van plan om een eigen bedrijf te starten? Wij helpen u graag!

Opstarten van een eigen bedrijf: waar moet u aan denken bij het opstarten van een eigen bedrijf? Heeft u al nagedacht over de rechtsvorm? Weet u wat uw rechten en plichten zijn en wat voor risico's het opstarten van een eigen bedrijf met zich meebrengt? Wij verzorgen niet alleen juridisch advies, maar kunnen u ook helpen met subsidies/financieringen.

Consumenten: consumenten worden in Nederland gezien als de 'zwakkere partij' en zijn daardoor goed beschermd. Het is enorm belangrijk dat u uw algemene voorwaarden duidelijk hebt geformuleerd en dat deze in overeenstemming zijn met de wet. Wij kunnen u hiermee helpen door de algemene voorwaarden voor u op te stellen of om uw algemene voorwaarden te controleren. Daarnaast kan het natuurlijk voorkomen dat een klant niet (op tijd) kan/wilt betalen. Wat zijn nu uw rechten? Welke stappen kunt u nemen om ervoor te zorgen dat de klant toch gaat betalen? Wij kunnen u hierbij ondersteunen en ervoor zorgen dat (in het uiterste geval) betaling juridisch wordt afgedwongen.

Arbeidsrecht: het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. Het is lastig voor u als ondernemer om dit allemaal bij te houden. U heeft bijvoorbeeld personeel in dienst of u wilt personeel aannemen. Wat voor contracten kunt u aanbieden? Wat als u graag wilt dat alle bedrijfsprocessen geheim blijven? Hoe gaat u om met een (langdurig) zieke werknemer? Hoe komt u af van de werknemer die niet (meer)naar behoren functioneert? Wij kunnen u helpen met vragen over arbeidscontracten, ontslag, ziekte, verlof en andere zaken omtrent het arbeidsrecht.

Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht regelt de juridische verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Het arbeidsrecht is een rechtsgebied dat zich snel ontwikkelt. Onze juristen houden al deze ontwikkelingen bij.

Het kan voorkomen dat u een geschil heeft met uw werkgever/werknemer. Bijvoorbeeld over het ontslag waar u het niet mee eens bent, over achterstallig loon of over een concurrentiebeding. Komt u er samen niet aan uit dan doet u er goed aan om een juridisch adviseur in te schakelen. Wij staan zowel werknemer als werkgever bij.

Contractenrecht
Het contractenrecht is het deel van het recht dat overeenkomsten betreft. Het regelt o.a. hoe overeenkomsten tot stand komen, waaraan ze moeten voldoen en wat er gebeurt wanneer de overeenkomst niet wordt nageleefd. Het vertrouwen en de contractvrijheid spelen in het contractenrecht een belangrijke rol, maar het is ook van belang dat uw afspraken duidelijk worden vastgelegd. Wij kunnen u op verschillende manieren helpen:

- Advies bij het opstellen van uw contract;
- Advies over (de betekenis van) uw contract;
- Advies bij conflicten over uw contract.

Bestuursrecht
In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid (van een bestuursorgaan) centraal. Het bestuursrecht regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. In het bestuursrecht staan regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld over subsidies of vergunningen. Wanneer u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan kunt u bezwaar maken. Mocht dit bezwaar worden afgewezen, kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Wij kunnen u helpen met het opstellen van een bezwaarschrift en met de eventuele vervolg procedures.


Contactgegevens
Moerdijkse Postbaan 22
4872 LJ Etten-Leur
T: 06-22394461
I: Website

Business facts
Medewerkers: < 5
Oprichtingsjaar: 1988
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -