< Terug naar alle leden

Lean Production Control Branche: ICT & Telecommunicatie, Software

Bedrijfsomschrijving

LPC Software
LPC software is bedoeld om wachttijden te verkorten en – als gevolg daarvan – ook de doorlooptijd.

Door de doorstroming van de producten over de werkvloer te monitoren (Shopfloor Control), neemt het onderhanden werk af. Daarmee ook uw kosten. Door orders te monitoren regelt de operatie de voortgang van het proces.

De combinatie van methodieken en software zijn juist de kracht van LPC.

LPC Software

Programma LPC
Het programma Lean Production Control (LPC) is destijds ontwikkeld om de doorlooptijd te verkorten en om de processen beter te beheersen. Dat de productie in Nederland beter kon concurreren tegen de lagelonenlanden. Tegenwoordig is LPC doorontwikkeld tot een SMART factory programma. Hiermee wordt een digitale fabriek gerealiseerd waarbij realtime belangrijke data opgevraagd en ingegeven kunnen worden en anderzijds waarbij het machinepark aangestuurd kan worden.

Visualisatie
Visualisatie zorgt ervoor dat realtime inzicht wordt gegeven in de voortgang en prestaties. Daarnaast worden kansen zichtbaar om de doorlooptijd nog verder te verkorten.

Planning
De planning zorgt ervoor dat de orders op de bottleneck processen/kritische paden optimaal worden benut. De orderstroom (Gantt Chart) van een order blijft intakt. Hiermee wordt er voor gezorgd dat de order als het ware door de operatie heen kan stromen zonder ongecontroleerde wachttijd.

Planning is afhankelijk van verschillende factoren en het is daarmee niet alleen een kwestie van het plannen van de orders. Het lijkt simpel, maar de praktijk wijst vaak iets anders uit.

​Complexiteit van planningen en aansturing ontstaat door de mix van orders en de daarbij behorende verschillende productstromen (Gantt Chart). Dit is een vast gegeven binnen complexe bedrijfsprocessen. Door de verschillende orders en bijbehorende productstromen is het een feit dat de bottleneck zal verschuiven in het proces. Dit alleen al maakt het moeilijk om grip te krijgen op de doorlooptijd en onderhanden werk.

Shopfloor Control
Monitoring (Shopfloor Control) is het hart van de order voortgang. Hiermee wordt realtime de voortgang zichtbaar en zorgt LPC ervoor dat de orders door de operatie stromen zonder ongecontroleerde wachttijd. Hiernaast kunnen met monitoring werkinstructies, tekeningen, proces- en machinedata worden opgevraagd. Daarnaast kunnen er kwaliteit registraties worden ingegeven en machines worden aangestuurd.

De Shopfloor Control menu van LPC vormt de hart van de software. Hiermee krijgt men realtime inzicht en controle op complexe bedrijfsprocessen.

Met monitoring wordt in één opslag inzichtelijk waar alle orders zich bevinden, hoever de order(s) is/zijn in het proces en hoeveel stukken er gereed zijn en of het mogelijk om een spoedorder erdoorheen te laten stromen.

Het unieke van monitoring is dat het operatie betrokken wordt in de voortgang van de vrijgegeven orders. Hiermee krijgt men ook realtime inzicht van de uitvoering.

Doordat de registratie in de operatie plaatsvindt wordt het systeem ook gevuld met werkelijke order- en procesdetails. Goed voorbeeld hiervan is nacalculatie.

Monitoring zorgt voor transparantie en bovendien is het een realtime communicatiesysteem binnen de afdeling, maar ook afdeling overschrijdend. Door de digitalisering van de order- en procesdata, bijvoorbeeld: werkinstructies, tekeningen et cetera, krijgt men ook een gehele digitale fabriek.

Digitale Fabriek
Met LPC wordt er een digitale fabriek gerealiseerd. Door de data slim te koppelen is men ervan verzekerd dat er altijd met de meest recente data wordt gewerkt. Met als uitkomst de SMART Factory of the future!

OEE
OEE (Overall Equipment Effectiveness) is het meten van de productie effectiviteit. Door de OEE en de onderliggende verliezen te meten, krijgt u belangrijke inzichten over hoe u uw productieproces systematisch kunt verbeteren. OEE is een maatstaf voor het rapporteren van verliezen en het verbeteren van de effectiviteit van resources.

De OEE van LPC registreert verschillende type verliezen zoals bijvoorbeeld storingen. Daarnaast registreert LPC vanuit verschillende bronnen (mens, machine en/of middel) en kan het worden geënt op het eigen bedrijfsproces. Want ieder bedrijf is uniek.

Consultancy
Lean Production Control BV biedt ook een helpende hand bij het optimaliseren en innoveren van (complexe) bedrijfsprocessen met oplossingen gericht op automatisering, product, proces en personeel.

Het realiseren van meer output betekent ook: het teruggaan naar de basis van de elementen. De LPC-methode draagt er zorg voor dat vaardigheden, bestaande technieken en nieuwe technieken ingezet kunnen worden. Met de focus op het effectiever en slimmer produceren.


Contactgegevens
Dordrechtseweg 12
4911 AB Den Hout
T: 06-14148916
I: Website

Business facts
Medewerkers: < 5
Oprichtingsjaar: 2014
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -