< Terug naar alle leden

DOE Academy Branche: Personeel & organisatie, Opleiding en coaching

Bedrijfsomschrijving

IK BEN ARNO
Mijn kennis en expertise van diverse productieprocessen heb ik vanaf de productievloer opgebouwd in de rol van project- / teamleider en aangevuld door studie (HBO bedrijfskunde, Lean Six Sigma Black Belt) en diverse andere trainingen.

Door mijn werkervaring ‘op de vloer’ ben ik in staat om de vertaalslag te maken naar het team. Een kritische kijk op de bestaande processen en zorgen voor draagvlak van verandering (optimalisatie) zijn de basis voor blijvende verandering.
Samen met het team vindingrijk en creatief nadenken over de meest ideale situatie zorgt altijd voor bewustwording, kwaliteitsverbetering en kostenbesparing.
Tools als Kaizen, LEAN Six Sigma, kanban en 5S zijn hierbij bruikbare en bewezen methodieken. Een goede werksfeer met een goede motivatie van de medewerkers draagt bij aan besparing van de kosten en verhoogt de kwaliteit.

De afgelopen jaren heb ik geleerd om de werkomgeving en werksfeer aan te passen aan de meest ideale situatie. Aanpassingen doorvoeren en het team meenemen in de veranderingen behoren tot mijn kennisgebied en specialiteit.

Ik zie de medewerker als meest belangrijke waarde in de organisatie en door hier energie, kennis en inzicht aan te geven zal de gehele organisatie hier profijt van hebben.

DOE Academy
DE 100% PRAKTISCHE TRAINING VOOR HET MKB!
Ervaart u een probleem of uitdaging in een bedrijfsproces? Dan is een van de vijf trainingen mogelijk een oplossing.

Op basis van de visie van DOE Academy op het implementeren van Lean in de organisatie en het toepassen van de eigen ontwikkelde methode ‘Het Vizier’ laat DOE Academy de medewerkers nadenken over de verspillingen en verbeteringen in het eigen werkproces. Met behoud van de eigen bedrijfscultuur!

Lean is niet het doel maar een middel om verbeteringen in het werkproces te bewerkstelligen, waarbij DOE Academy de mens in het proces voorop stelt. DOE Academy waardeert de bedrijfscultuur, omarmt hem en verbetert hem door de medewerker centraal te stellen met als doel het bedrijfsproces te verbeteren. Met uiteindelijk als hoger liggend doel: de klantwaarde verbeteren en de klanttevredenheid verhogen!
Door de opgedane praktische kennis is de medewerker in staat zijn eigen werkproces continue te verbeteren.

INSPIRATIONAL SPEAKER
Moet de nieuwe visie en missie worden uitgelegd aan de medewerkers? Laat mij het doen, juist in begrijpelijke taal en voor de medewerker een duidelijke boodschap.

Is er zorg over de kwaliteit? Laat mij uitleggen hoe verkoop en marketing werkt.

Een nieuw pand? Laat mij uitleggen wat je verwacht van de medewerkers.

Mijn eigen verhaal is ongeveer gelijk aan dat van de meeste mensen. Dus ben ik prima in staat om mij in te leven in elk ander persoon.
Wil je, ga je, moet je iets veranderen dan heeft een verandering altijd een keerzijde. Wees bewust van de gevolgen van de keerzijde van deze medaille.

Wat ik in basis aan een groep mensen probeer uit te leggen is dat het allemaal niet moeilijk is. Bedrijfskunde, optimalisatie, omgaan met collega’s en managers, kwaliteit leveren, het verschil tussen werknemers en medewerkers. Alle facetten worden aangestipt met een aantal punten uitgelicht die op dat moment belangrijk zijn voor de organisatie.

Het verhaal is niet compleet als er naast luisteren geen gehoor wordt gegeven aan kritische geluiden. Kritiek betekend meedenken, dus goed. Uitleg vragen mag altijd en uitleg geven moet altijd. Daarbij hoort ook accepteren van de uitleg.

Mijn verhaal is altijd op basis van gelijkwaardigheid, vakmanschap en betrokkenheid (creëren) van alle medewerkers.

Werken aan tevreden medewerkers, waarderen van vakmanschap uiten van ongenoegen kan allemaal met het vizier. Deze tool wordt uitgelegd om de sessie een blijvend karakter binnen de organisatie te geven.

CONSULTANCY
- Tijdwinst
- Minder verspilling
- Betere planning
- Meer overzicht
- Voorraad verbeteren

Voorbeelden genoeg over optimalisatie volgens LEAN bij grotere bedrijven. Maar hoe kan deze besparing gerealiseerd worden in kleinere bedrijven?

Want juist voor het MKB heeft besparen op operationele kosten zin. Door de korte lijnen en het kleinere aantal medewerkers kan een verbeterproject snel worden uitgevoerd. 20% besparing op de kosten is realiseerbaar alleen moet je even zoeken!!

DOE consultancy kijkt mee met alle belangrijke processen, brengt processen in kaart, zoekt naar mogelijke besparingen d.m.v. interpretatie van cijfers, interviews en metingen op de werkvloer en bij klanten. Consultancy is een duur woord voor advies geven op een bepaald vakgebied. DOE Consultancy kijkt breder, het geeft advies over je mensen, je processen en geld verdienen.


Contactgegevens
Bruistensingel 500
5232 AH 's-Hertogenbosch
T: 06-57250338
I: Website

Business facts
Medewerkers: < 5
Oprichtingsjaar: 2018
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -