< Terug naar alle leden

SCG Advocaten Branche: Zakelijke dienstverlening, Advocatuur

Bedrijfsomschrijving

Wij zijn SCG Advocaten:

SCG Advocaten is één van de grootste familierechtkantoren van Nederland. Een team van bevlogen professionals in het (internationale) familie- en erfrecht. Met onze no-nonsense aanpak gaan wij voor u voor het beste resultaat. Onze deskundige en ervaren advocaten en mediators leveren maatwerk op het hoogste niveau. Wij begrijpen de impact van een echtscheiding of overlijden op uw leven. Wij zijn er om u te helpen. Uw toekomst is onze focus.

Familierecht:
U staat voor een scheiding, maar weet niet wat er zoal bij komt kijken en waar u moet beginnen. U bent alimentatiebetaler, maar uw persoonlijke situatie is gewijzigd. U wil weten of u de alimentatie kunt wijzigen. U wil na uw scheiding verhuizen met de kinderen, maar vraagt zich af of dat mogelijk is. Voor alle familierechtelijke vraagstukken heeft SCG Advocaten een gespecialiseerde advocaat of mediator in huis. U kunt daarbij denken aan:
- Echtscheiding: op eenzijdig verzoek, via mediation of een viergesprek (een gesprek met de beide advocaten en uw partner)
- Einde samenwoning: met en zonder samenlevingsovereenkomst
- Kinderalimentatie en partneralimentatie: berekenen en wijzigen
- Gezag: geschillen tussen ouders zoals verhuizen en reizen met kinderen etc.
- Omgang: vaststellen en wijziging zorgregeling, co-ouderschap, ouderschapsplan
- Verdeling gemeenschap van goederen: echtelijke woning, onderneming, ontslagvergoeding etc.
- Afwikkeling van huwelijkse voorwaarden: verrekenbedingen, vergoedingsrechten etc.
- Pensioen: pensioenverevening en bijzonder partnerpensioen
- Jeugdrecht: afstamming, roze ouderschap en kinderbeschermingsmaatregelen
- Volwassenenbescherming: curatele, bewind, mentorschap

SCG Advocaten staat u in moeilijke tijden met raad en daad bij als u vragen hebt over het familierecht in de meest brede zin van het woord. Problemen en oplossingen worden inzichtelijk gemaakt. Dit door te luisteren en (door) te vragen. Soms in overleg en soms door krachtig optreden in de rechtszaal. Onze werkwijze is altijd gericht op het realiseren van de meest optimale uitkomst voor u.

Erfrecht:
Na het overlijden van uw dierbare komt er veel op u als erfgenaam af. Naast praktische zaken als het regelen van de uitvaart, wordt u ook geconfronteerd met het erfrecht. Het erfrecht regelt hoe een nalatenschap moet worden afgewikkeld. U kunt daarbij denken aan:
- Wettelijke verdeling: volgorde van erven, bescherming langstlevende echtgenoot
- Testament: geldigheid, afwikkeling, legaten
- Wilsrechten: bescherming tegen langstlevende stiefouder
- Aanvaarding nalatenschap: beneficiair aanvaarden, verwerpen
- Legitieme portie: onterving echtgenoot en kinderen
- Executeur: benoeming, rol, aansprakelijkheid, ontslag
- Vereffening: benoeming, rol, aansprakelijkheid, ontslag vereffenaar
- Notarieel tuchtrecht: bijstaan notaris of klacht tegen notaris

In een emotionele tijd moet u allerlei belangrijke beslissingen nemen. Vaak moet u onomkeerbare keuzes maken met grote gevolgen. SCG Advocaten heeft professionals in huis die u met raad en daad bijstaan, zowel in als buiten rechte. De advocaten van SCG hebben veel ervaring met het bijstaan van erfgenamen, schuldeisers, (professionele) vereffenaars en executeurs bij allerlei geschillen over nalatenschappen. Wij streven een spoedige en optimale afwikkeling van een probleem over de erfenis na. Daarbij besteden wij ook ruime aandacht aan bijbehorende onderwerpen, zoals de fiscale gevolgen van een erfenis.

Internationaal Familierecht:
Of u nu een Nederlander bent die in het buitenland woont of een expat/international die in Nederland woont, de specialisten van SCG Advocaten staan u bij als u tegen familierechtelijke problemen aanloopt. De cliënten van SCG Advocaten komen van over de hele wereld. Onze professionals hebben ruime ervaring met cultuurverschillen. Wij voorzien ook buitenlandse advocaten van advies. Onze specialisten zijn lid van de International Academy of Family Lawyers (IAFL), een wereldwijd netwerk van internationale familierecht advocaten. Zij zijn ook lid van de vereniging van Dutch International Abduction Lawyers (DIAL). Onze internationale familierechtadvocaten adviseren u over de internationale rechtsmacht en het toepasselijk recht onder meer als het om de volgende onderwerpen gaat:
- Echtscheiding: op eenzijdig verzoek, via mediation of een viergesprek, advies in een buitenlandse echtscheiding
- Kinderalimentatie en partneralimentatie: berekenen en wijzigen, ook als de alimentatiebetaler of -ontvanger in het buitenland woont
- Gezag: geschillen tussen ouders zoals verhuizen naar het buitenland en reizen met kinderen etc.
- Omgang: vaststellen en wijziging internationale zorgregeling, co-ouderschap, ouderschapsplan
- Vermogensafwikkeling: verdeling gemeenschap van goederen en afwikkeling (buitenlandse) huwelijkse voorwaarden
- Kinderontvoering: uit en naar Nederland
- Pensioen: verdeling buitenlandse pensioenen
- Jeugdrecht: afstamming, roze ouderschap en kinderbeschermingsmaatregelen
- Volwassenenbescherming: curatele, bewind, mentorschap

Door onze ruime internationale ervaring hebben wij oog voor de extra complicerende factoren waar u soms mee te maken krijgt als uw situatie de Nederlandse landsgrenzen overschrijdt doordat u in het buitenland woont of hebt gewoond, u in het buitenland bent gehuwd, uw ex-partner in het buitenland woont, u vermogen in het buitenland hebt, uw kind in het buitenland is geboren etc.. SCG Advocaten staat u met raad en daad bij in moeilijke tijden als u vragen hebt over het internationale familierecht in de meest brede zin van het woord. Problemen en oplossingen worden inzichtelijk gemaakt. Dit door te luisteren en (door) te vragen. Soms in overleg en soms door krachtig optreden in de rechtszaal. Onze werkwijze is altijd gericht op het realiseren van de meest optimale uitkomst voor u.

Heeft u interesse, neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Contactgegevens
Parklaan 54
5316 BH Eindhoven
T: 088-9094911
I: Website

Business facts
Medewerkers: 10 - 25
Oprichtingsjaar: 2015
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -