< Terug naar alle leden

Verbaken Sustainability Services Branche: Zakelijke dienstverlening, Organisatieadviesbureau

Bedrijfsomschrijving

Duurzaamheid (lees ook Sustainability) is een vereiste om competitief te kunnen blijven. Het bedrijf ”Verbaken Sustainability Services” (VSS) met eigenaar Herman Verbaken, adviseert en biedt praktische ondersteuning bij de invoering van duurzaamheid.

Je bedrijf wordt steeds meer verondersteld duurzame producten en diensten te leveren voor je klanten. Je krijgt verzoeken van partners in de Supply Chain voor informatie over je producten/diensten. Mogelijk is er regelgeving van de overheid of sector voor jouw activiteiten. Met andere woorden: Duurzaamheid speelt op velerlei vlakken en is ook relevant voor jouw bedrijf.

Sustainability Reporting
Verbaken Sustainability Services (VSS) is ervaren op het gebied van advisering en inrichting van de informatiestromen ten behoeve van Duurzaamheid. Naast de financiële huishouding is er ook inzicht nodig in niet-financiële aspecten van de bedrijfsvoering. De transitie naar Duurzaamheid en Circulariteit veronderstelt de beschikbaarheid van informatie over het huidige en nieuwe productieproces in termen van kwantitatieve en kwalitatieve aspecten.
Voorbeelden hiervan zijn: de hoeveelheid Energieverbruik (fossiel en renewable), Product design sheets, Supply Chain ontwikkelingen (compliance etc.) Deze informatie is gedefinieerd in standaarden die zijn opgesteld door bijvoorbeeld: ISO standaarden, Global Reporting Initiative (GRI), EU Corporate Social Responsibility Directive (CSRD).
VSS levert de volgende diensten diensten op het gebied van Sustainability informatie:
- Selectie en implementatie van duurzaamheids-systemen waarbij geldt “Keep It Smart and Simple”. Vaak kan vanuit de bestaande informatiestructuur al heel veel informatie worden opgeleverd.
- Inbedding van Duurzaamheids data in het Controlling framework van het bedrijf,
- Integratie van Duurzaamheids informatie in het jaarlijkse bedrijfsverslag.

Sustainability Sparringpartner
VSS is ook sparringpartner om te onderzoeken waar de kansen en risiko’s voor je bedrijf liggen op het gebied van Duurzaamheid. Hierbij wordt rekening gehouden met eisen die ‘van buiten’ worden gesteld (bijvoorbeeld adaptie aan het veranderende klimaat) en eisen op basis van de gewenste impact van je bedrijf (Bijvoorbeeld: Producten die duurzaam zijn, geen verontreinigd afvalwater meer, meer renewable energie gebruiken, een ‘fair income’ voor partners in de toeleveringsketen veilig stellen.)

Samenvattend
VSS biedt support bij Duurzaamheids-programmamanagement en het inrichten van een Informatiestructuur die de ontwikkeling naar duurzaamheid mogelijk maakt.


Contactgegevens
Wagemakerspark 66
4818 TV Breda
T: 06-10881062
I: Website

Business facts
Medewerkers: < 5
Oprichtingsjaar: 2021
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -