< Terug naar alle leden

MTD landschapsarchitecten Branche: Bedrijfshuisvesting, Architectuur

Bedrijfsomschrijving

MTD landschapsarchitecten is een ontwerpbureau voor de buitenruimte in de meest brede zin. Het bureau werkt aan plannen voor zowel het landelijk als het stedelijk gebied; op diverse schaalniveaus. Steeds wordt er gezocht naar initiërende en voorwaardenscheppende plannen.
De projecten betreffen stedelijke opgaven als pleinen, straten, stedenbouwkundige in- en uitbreidingen en meer landschappelijke opgaven als parken, landgoederen, bedrijfslandschappen en infrastructurele projecten. Steeds vaker betreffen de opgaven echter ook innovatieve, strategische plannen, waarbinnen coalities worden gesmeed tussen meerdere opdrachtgevende partijen.
Opdrachtgevers zijn overheden, ontwikkelaars, bedrijven, instellingen en particulieren.


Contactgegevens
Zuid Willemsvaart 142 's-Hertogenbosch
5211NW 's-Hertogenbosch
T: 0736125033
I: Website

Business facts
Medewerkers: 10 - 25
Oprichtingsjaar: 1998
Vestigingen: 1
Jaaromzet: €1.000.000 - €2.500.000