< Terug naar alle leden

VS Building Care Branche: Bedrijfshuisvesting, Klimaattechniek

Bedrijfsomschrijving

VS Building Care onderscheidt zich door zich met name te richten op het totale "leven" van gebouwen, installaties en terreinen.

Tevens legt VS Building Care minder nadruk op de projectfasen zoals de nieuwbouwfase en/of renovatiemomenten die een gebouw kent.

Middels een meer permanente advisering wil VS Building Care eigenaren en exploitanten van gebouwen ondersteunen op het gebied van het technisch beheer en onderhoud van onroerend goed.

VS Building Care is de juiste partner voor:

organisaties die hiervoor zelf de bedoelde expertise niet in huis (willen) hebben,
organisaties die een klankbord willen hebben met betrekking tot vraagstukken inzake onderhoud, exploitatie en huisvesting,
organisaties die voorbereiding- en begeleidingswerk, geheel of gedeeltelijk, willen uitbesteden.
Aard van de onderneming
VS Building Care streeft een bedrijfsvorm na die vakkennis koppelt aan flexibiliteit, creativiteit, accuratesse en pragmatisch werken.

Gezien onze positie binnen de wereld van beheer en onderhoud zijn wij gewend ons breed te oriënteren, ontwikkelingen kritisch te volgen en innovatief te werk te gaan.

Wij pretenderen niet alle wijsheid in pacht te hebben maar zijn zodanig gestructureerd dat we de weg weten naar specialisten op deelgebieden.

Naar haar opdrachtgevers toe speelt VS Building Care open kaart, zonder verstrengelde belangen naar derden zoals uitvoerende bedrijven.

Wij zijn ons er ter dege van bewust dat de kwaliteit van onze dienstverlening van grote invloed kan zijn op de organisatie van onze opdrachtgever. Niet zonder trots vermelden wij dan ook dat wij met verschillende opdrachtgevers al een relatie onderhouden vanaf onze start in 1994!

Deze filosofie, gecombineerd met een gepaste belangstelling voor de bezigheden van onze opdrachtgever, loopt als een rode draad door onze dienstverlening. VS Building Care is er het bedrijf niet naar u met mailings (laat staan met bijeenkomsten en congressen) te verleiden. Op basis van wederzijds vertrouwen willen we, tegen een redelijke prijs onze dienstverlening inhoud geven voor onze opdrachtgevers.

Producten
VS Building Care levert maatwerk aan haar opdrachtgevers. In hoofdlijnen onderscheiden wij de volgende producten:

Het opstellen van Onderhoudsplannen, welke altijd "op maat" worden gemaakt voor onze opdrachtgevers.
Het verzorgen van Uitvoeringsbegeleiding, steeds binnen kaders zoals met de opdrachtgever overeengekomen.
Het verstrekken van Huisvestingsadvisering, gericht op de wensen en behoeften van de opdrachtgever.
Het verzorgen van Projectmanagement, waarbij we "van nature" veel belang hechten aan de feitelijke kwaliteit van de uitvoering en de invloeden op de exploitatiekosten.
Rondom deze primaire diensten zijn nog tal van diensten te bedenken waarin VS Building Care een rol kan spelen.

Actuele items hierbij zijn advisering inzake:
* Asbestsanering
* Hygiënisch onderzoek (zoals legionella)
* ARBO en veiligheid in gebouwen
* Gebruik- en milieuvergunningen
* Binnenklimaat ten aanzien van licht en lucht
* Energiemanagement


Contactgegevens
Gasthuisring 54
5041 DT Tilburg
T: 013-5425517
I: Website

Business facts
Medewerkers: 5 - 10
Oprichtingsjaar: 1994
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -