Inter Actus Groep: Meten is weten

Als het aan Inter Actus ligt, behoren stuurloze bedrijven tot het verleden. Met het InterActus-resultaatmodel kunnen ondernemers de vinger aan de bedrijfspols houden en (opnieuw) balans in hun onderneming brengen.


Uitgave: Maart-April 2010
Thema’s: Adviesbureau Financieel advies

De visie van Inter Actus is helder: 'Oplossingsgericht bedrijfseconomisch advies verstrekken zodat ondernemers zich opnieuw of blijvend kunnen focussen op datgene waar zij goed in zijn, namelijk ondernemen. Een ondernemer wordt verondersteld te weten waar hij staat, wat zijn budget is, wanneer hij moet anticiperen en wat zijn doelstellingen zijn. En uitgerekend dát is vaak het euvel bij MKB-bedrijven', zegt Ad Takx.

Administratie+
Ad weet waarover hij praat, want hij is eindverantwoordelijke voor de financiële
administratie van klanten. Eigenlijk spreekt hij liever van ‘administratie+’ want naast het verzorgen van onder meer jaarrekeningen en fiscale aangiften wordt hij ook regelmatig ingeschakeld voor het optimaliseren en rubriceren van bedrijfsinformatie. 'Je kunt een bedrijf niet sturen op de uitdraai van een kolommenbalansje maar je zou ervan versteld staan hoe vaak dit nog gebeurt en hoeveel bedrijven niét beschikken over een kostenoverzicht noch budget, en niet weten wat de marge van hun product is. De eerste stap die wij samen met de ondernemer zetten, is het in kaart brengen van de bedrijfsgegevens. Een analyse van die gegevens is uiteraard een logisch vervolg. Ons model blinkt echt uit in eenvoud; het enige wat een ondernemer hoeft te doen is zijn bedrijfsgegevens digitaal aanleveren en hij krijgt zijn eigen cijfers geordend, gerubriceerd en voorzien van kengetallen terug. Op basis van die cijfers kan hij strategisch
beginnen te denken en vooruit te kijken. En als hij het helemáál goed doet, informeert hij ook nog de betrokken medewerkers over hun respectieve aandeel in het proces. Het is immers gebleken dat goede informatie de betrokkenheid van werknemers verhoogt.'

Onontbeerlijk abonnement
'Inter Actus heeft een abonnementsvorm ontwikkeld waarbij ondernemers maandelijks hun cijfers aanleveren. Vervolgens ‘lezen’ wij hun gegevens in en koppelen wij terug naar de ondernemers in kwestie. Snel informeren, reageren, adviseren en anticiperen, interactie pur sang dus... De jaarlijkse accountantscontrole legt immers vaak te laat problemen bloot; met ons model kan een ondernemer meteen ingrijpen indien nodig. Rennen, vallen, opstaan en gezond verder gaan. En precies dit weten annex reageren vormt de basis van een gezonde toekomst.'

< Alle thema's