Rabobank Tilburg en omstreken: Het idee is...

Met ruim anderhalve eeuw historie zijn de meeste zaken binnen Nooteboom Textiel geregeld. Maar als vijfde generatie wil Sander Nooteboom ook zijn sporen nalaten in het bedrijf. En dus is hij de uitdaging aangegaan om het bedrijf internationaal op de kaart te zetten. Met de Rabobank aan zijn zijde opereert hij nu in landen als Portugal, Turkije, Indonesië, China, Korea, India en Taiwan.


Uitgave: Maart-April 2010
Thema’s: Banken Adviesbureau

Nooteboom Textiel bestaat dit jaar 158 jaar. Vijf generaties van het Tilburgse geslacht Nooteboom zijn dan verweven met het weefsel, verbonden met de textiel. Het begon eenvoudig in 1852 met oprichter Urias Nooteboom. De volgende generaties zetten het bedrijf voort en bouwden het uit. Op dit moment verovert de groothandel in ‘stof aan de meter’ de markt in het buitenland. Sander Nooteboom, huidig directeureigenaar van de onderneming: 'Ik heb in 1994 het stokje overgenomen. Ik besloot toen vrijwel onmiddellijk om de export aan te pakken. Export is gekoppeld aan andere talen en culturen. Bovendien heeft de keuze om te gaan exporteren ons veel zakelijk succes opgeleverd.'

Pionieren over de grens
In het kleurrijke magazijn van Nooteboom Textiel liggen de rollen met katoen, linnen, fleece, quilt-, jogging- en hobbystoffen hoog opgestapeld. Paspoppen gedrapeerd met stoffen illustreren de klanten de onbeperkte mogelijkheden. In het magazijn rennen de medewerkers af en aan. Niemand staat er nog van te kijken dat de stoffen van ver worden aangeleverd. Sander Nooteboom: 'Op dit moment hebben we overal agenten die de belangen van Nooteboom Textiel behartigen, maar daar ging wel iets aan vooraf. We moesten onze weg vinden in het internationale betalingsverkeer, dealen met enorme papiermassa’s en gehoor geven aan regels en wetten, waarvan we het bestaan niet kenden.'

Regels en papiermassa’s
Nooteboom doelt hiermee op klanten die niet bereid bleken om buitenlandse rekeningen te betalen en pakbonnen die per artikel gespecificeerd moesten worden. 'Een zending van bijvoorbeeld 400 artikelen in vijf dessins leidde tot een
papiermassa die bijna niet meer was te overzien. Maar deze specificaties moesten
bij de douane wel worden overlegd. En dan was er nog een regel die voorschreef dat elke buitenlandse zending moest worden voorzien van een stempel van de Kamer van Koophandel. Voor een chauffeur uit Polen die hier om vijf uur arriveerde, betekende dat een verplichte overnachting.'

Een partner met knowhow
Voor Nooteboom Textiel kwam het open handelsverkeer dan ook als een geschenk uit de hemel. 'We hadden toen al veel regels getrotseerd, maar hiermee hadden we wel een voorsprong op de rest. Bovendien besloten we onze bankzaken over te hevelen naar Rabobank Tilburg en omstreken. Deze bleek te beschikken over een speciale afdeling voor grootzakelijk internationaal handelsverkeer, compleet met een internationaal netwerk van Nederlands sprekende professionals en een netwerk van partners in het buitenland. Zij kon ons waardevolle adviezen geven op het gebied van risicomanagement, cashmanagement en financieringsmogelijkheden. Vanaf dat moment hadden we een partner met knowhow.'

                Pagina 9 - Rabobank Tilburg En Omstreken

Typisch tilburgs
Nooteboom Textiel was een interessante prospect voor Rabobank Tilburg en omstreken. Jorn van Hooijdonk, accountmanager Grootzakelijk: 'Nooteboom
Textiel is een typisch Tilburgs bedrijf met een eigen gezicht. Het telt 40 medewerkers en drijft een levendige handel met het buitenland. Dat betekent dat het bedrijf te maken heeft met Letters of Credit, kredietvoorwaarden, het afdekken van risico’s, inkoop in dollars en meer. Juist voor deze bedrijven kunnen we veel betekenen.'

Eén lokaal aanspreekpunt
Overigens is het internationale handelsverkeer niet maatgevend voor de manier
waarop de Rabobank contact houdt met haar klanten. Van Hooijdonk: 'Rabobank is een partner voor internationale bankzaken, maar opereert lokaal. Iedere klant heeft een lokaal aanspreekpunt. We kennen onze relaties van daadwerkelijke ontmoetingen, gesprekken en gedeelde interesses. Binnen deze relaties staan mensen centraal. Dat maakt onze relaties open, eerlijk en betrokken. Ik ken de familie Nooteboom bijvoorbeeld al sinds jaar en dag. Als Sander vragen heeft, dan belt hij mij rechtstreeks. Kan ik zijn vraag niet beantwoorden, dan staat er een team van deskundigen achter me om het probleem te tackelen. Maar ik blijf zijn gesprekspartner.'

Risico’s afdekken
'Internationaal zakendoen is zeker de laatste jaren sterk vereenvoudigd', weet
Van Hooijdonk. 'Er zijn uitstekende mogelijkheden om de valutarisico’s af te
dekken. Dat wil niet zeggen dat iedereen hiervan gebruik moet maken. We wijzen
op de risico’s, waarop de klant zelf beslist of hij het risico wil lopen. We beschikken over een eigen afdeling financiële logistiek. Deze kijkt mee naar betalingsinstrumenten als Letters of Credit en documentaire incasso’s. En we informeren onze relaties over SEPA (Single European Payment Area). De betalingsafspraken binnen de Euro-landen zorgen ervoor dat een overboeking naar Italië precies hetzelfde verloopt als een overboeking naar bijvoorbeeld Duitsland. Kostbare valutadagen behoren hierdoor tot het verleden.' Ten slotte heeft Rabobank de bankzaken optimaal gedigitaliseerd. Ondernemers kunnen vanuit één pakket hun bankzaken digitaal aansturen. Ze kunnen op elk moment hun geldstromen bekijken, er controle op uitoefenen en deze optimaliseren. Financiële dienstverlening die perfect aansluit bij het betalingsverkeer van Nooteboom Textiel. 'Op onze website www.rabobank.nl is alles te vinden over deze dienstverlening, waardoor we - waar ook ter wereld - dichtbij zijn.'

< Alle thema's