Inter Actus: Op zoek naar nieuw evenwicht

“In de transportbranche is schaalvergroting een interessante strategie die snel rendement op kan leveren. Op voorwaarde dat de onderneming direct kan handelen wanneer de kans zich voordoet op samenwerking, overname of fusie”, zegt Kees Wittens van Inter Actus. “Een goede, transparante relatie met de financier is daarbij belangrijk.”


Uitgave: Mrt-April 2011
Thema’s: Adviesbureau

Inter Actus geeft bedrijfseconomisch advies op cruciale momenten in het bestaan van een onderneming: bij de opstart van een bedrijf, investeringsvraagstukken, crisismanagement, herfinanciering, bedrijfswaarderingen, overnames en fusies. Kees Wittens: “Onze missie is ervoor te zorgen dat een onderneming in evenwicht is. Er dient binnen een onderneming evenwicht te zijn tussen de markt, de organisatie en de financials. Inter Actus zorgt ervoor dat de ondernemer zich
kan bezig houden met de markt en ontzorgt dus op de gebieden van organisatie en financials.” Dat door schaalvergroting een bedrijf tijdelijk uit evenwicht kan raken, ervoer Marcel de Rooij, directeur van De Rooij Transport in Waalwijk. In 2005 nam hij B. de Rooij & Zn over, geen familie overigens. “We zaten net fysiek samen in een groot, nieuw pand en waren nog aan elkaar aan het wennen, toen de economische crisis uitbrak.”

Knokken
Na anderhalf jaar knokken dienden tekenen van herstel zich aan bij De Rooij. Collega transporteur Haverhals redde het niet. Inter Actus was betrokken bij de doorstart na het faillissement van Haverhals en vond in De Rooij de geschikte overnamekandidaat. In oktober 2010 was de overname een feit. Marcel de Rooij: “Ons bedrijf werd in één klap de helft groter. We beschikken over de juiste mentaliteit, een flinke dosis praktijkervaring, maar niet over de ervaring op deze
schaalgrootte. Daarom zijn we met Inter Actus in zee gegaan.” De Rooij en Inter
Actus kenden elkaar al van de onderhandelingstafel, waar vooral bleek dat Inter
Actus goede kennis had van het bedrijf en de branche.

Kantine
Marcel de Rooij: “Toen we nog 25 vrachtwagens hadden, bespraken we de problemen vrijdagmiddag in de kantine. Bij een bedrijf met 115 personeelseden is dat niet meer mogelijk. Samen met Inter Actus hebben we objectieve maatstaven opgesteld om de vinger aan de pols te houden. Zo weten we bijvoorbeeld exact de omloopsnelheid van goederen in ons magazijn of de kilometerkostprijs
per vrachtwagen.” Kees Wittens: “Inter Actus brengt de managementprocessen
in beeld en heeft de taken opnieuw verdeeld. Managers krijgen een eigen taak,
eigen verantwoordelijkheid en wekelijks is er voldoende stuurinformatie om de onderneming op koers te houden. Leidraad is altijd een taakstellend budget.”

< Alle thema's