HLB Van Daal & Partners: Regionaal ondernemen, internationaal denken

Met een letterlijk en figuurlijk grenzeloze dienstverlening, blijft HLB Van Daal & Partners toch voor alles Brabants. Stevig geworteld in het Brabantse landschap kent het bedrijf dan ook alle ins en outs van het regionale ondernemersklimaat.


Uitgave: Aug-Sept 2010
Thema’s: Accountancy Belastingadvies

Klanten van HLB Van Daal & Partners weten zich bevoorrecht: zij krijgen immers meer en vooral iets beters dan zij vragen. Accountants en belastingadviseurs van HLB Van Daal & Partners durven namelijk buiten de geijkte kaders te denken wanneer dit in het belang van de klant is. Dankzij dit kritische meedenken krijgen ondernemers (vaak onvermoede) kansen aangereikt. 

Brabantse signatuur
'De Brabantse inslag en ondernemersspirit passen perfect bij ons en omgekeerd passen wij heel goed bij Brabant', antwoordt Erik Koot op de vraag waarom bewust gefocust wordt op de eigen provincie. 'Brabant is een ongelooflijk ondernemende regio. De maakindustrie is hier sterk vertegenwoordigd evenals de transport- en logistieke sector en vooral in die sectoren beschikken wij over de nodige specialistische kennis. Daarnaast zitten hier enorm veel bedrijven die internationaal werken; wij hebben heel wat klanten die grensoverschrijdend werken. Daarom hebben wij ook een aantal specialisten met kennis van internationaal recht in huis, doordat wij bovendien lid zijn van HLB Nederland en HLB International kunnen wij desgewenst landelijke en internationale dekking bieden.'

De drie P’s
Waar banken streven naar een Triple-A hanteert HLB Van Daal & Partners al jarenlang een Triple-P: professioneel, pragmatisch en persoonlijk. 'Het kenmerkt onze dienstverlening', zegt Erik van der Haar. 'Professioneel staat voor onze hoog opgeleide medewerkers. Al onze adviseurs zijn RA of AA maar dat neemt niet weg dat wij blijvend aandacht besteden aan opleiding en training. Pragmatisch betekent dat wij het voor onze klanten begrijpelijk willen houden; wij zoeken geen moeilijke wegen maar blijven met onze voeten in de modder. Wij proberen het onze klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Daarin past ook onze digitale dienstverlening. Het zorgt dat klanten niet meer gebonden zijn aan kantooruren voor bijvoorbeeld het aanleveren en verwerken van hun salarisadministratie of accorderen van hun belastingaangifte. Persoonlijk ten slotte verwijst naar het feit dat wij een écht contact met de klant nastreven, wij willen verder gaan dan het puur zakelijke. Je kunt een klant immmers enkel optimaal adviseren als je ook weet hoe hij als mens in elkaar steekt. Dan kun je er ook op inspelen.' kritisch meedenken 'In onze clientèle zitten veel familiebedrijven en vooral in dat soort ondernemingen grijpen privé en zaken in elkaar. Bij dié klanten is het belangrijk om te vragen naar hun privébeweegreden; je kunt niet alleen focussen op het zakelijke want daarmee doe je die mensen tekort. Onze dienstverlening reikt dus verder dan het puur professionele; wij denken buiten de geijkte procedures en protocollen waardoor klanten soms onverwachte kansen gaan zien. Kritisch meedenken kan uiteraard enkel als er een onvoorwaardelijke vertrouwensrelatie bestaat tussen de klant en zijn accountant of belastingadviseur,' voegt Erik Koot hieraan toe, 'en vertrouwen krijg je door onvoorwaardelijk in klanten te investeren.'

Gecontroleerde groei
'Wij willen kwalitatief een goede aanbieder blijven; dat betekent blijven investeren in opleidingen, ICT en ons kwaliteitssysteem', luidt het antwoord op de vraag naar de ambitie van het bedrijf. 'Als een van de weinige accountantskantoren in Nederland hebben wij de meest uitgebreide AFMvergunning verkregen; dat betekent dat wij alle potentiële bedrijven mogen bedienen, ook de beursgenoteerde of organisaties met een publiek belang. In heel Nederland zijn er maar zeventien accountantsorganisaties die dat mogen. Verder willen we gecontroleerd groeien binnen Brabant. Hoewel HLB Van Daal & Partners al een Tilburgse vestiging heeft, geleid door echte Tilburgers John Kuijpers en Rob Becx, denken we dat in die regio nog groeimogelijkheden voor ons zijn weggelegd. Naast de echt grote spelers zijn wij immers het enige accountants- en belastingadvieskantoor dat bedrijven internationaal van dienst kan zijn door ons internationale netwerk HLB International. In Brabant is nog zoveel te doen voor ons', besluit Erik van der Haar.

< Alle thema's